HOW RANCHO
    Aktualno?ci
    Rozkazy
    Dru?yny
    Kronika
    Szkolenia
    Wypoczynek
    Ksiêga go?ci
    Linki
    Podatek 1%
    Kapitu?a Stopni
    III Hufiec-Krzyki
    Plan Wroclawia

 

    Forum
    Rancherzy
    Zarz?dzenia
    Online

  

  
aktualnie online - 1
Projekt&Wykonanie
TiM @ 2004
 


Godziny otwarcia : sobota 09:00-18:00
niedziela 11:-17:00
STRONA GŁÓWNA       KONTAKT       DOJAZD       MÓJ PROFIL    
  Aktualno¶ci Dodaj aktualno¶æ
 

  2021-07-29    Tomek  
otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Ć»eglownego we WrocƂawiu od ƛluzy Szczytniki do ƛluzy Miejskiej
   PGW Wody Polskie informuje, ĆŒe od dnia 30.07.2021 r. zostanie otwarty Odcinek Bocznego Szlaku Ć»eglownego we WrocƂawiu od ƛluzy Szczytniki do ƛluzy Miejskiej z gƂębokoƛcią tranzytową 70 cm.Na odcinku od ƛluzy Szczytniki do mostu Zwierzynieckiego gƂębokoƛć tranzytowa wynosi 110 cm. Godziny pracy ƛluz Szczytniki i Miejskiej: poniedziaƂki 06:30-14:00, pozostaƂe dni tygodnia, soboty oraz ƛwięta 06:30-21:30. W związku z ograniczoną moĆŒliwoƛcią piętrzenia wody na tym akwenie, zaƂogi wszystkich jednostek wchodzących na niego proszone są o informowanie się o aktualnych warunkach nawigacyjnych u operatorĂłw ƛluz Szczytniki i Miejskiej.
  2021-06-04    Tomek  
Zmniejszenie gƂębokoƛci tranzytowej na odcinku ODW od ƛluzy Opatowice do ƛluzy MieszczaƄskiej
   PG Wodne Wody Polskie RZGW w WrocƂaw zawiadamia, ĆŒe w związku z pracami budowlanymi w dolnym awanporcie ƛluzy Opatowice i koniecznoƛcią utrzymywania niĆŒszego piętrzenia poziomu wody, od dnia 07.06.2021 r. na odcinkach OdrzaƄskiej Drogi Wodnej od ƛluzy Opatowice do ƛluzy MieszczaƄskiej zostają zmniejszone gƂębokoƛci tranzytowe: Od ƛluzy Opatowice do ƛluzy Szczytniki do 140 cm Od ƛluzy Szczytniki do mostu Grunwaldzkiego do 140 cm Od mostu Grunwaldzkiego do mostĂłw Piaskowego i Tumskiego do 100 cm od mostĂłw Piaskowego i Tumskiego do ƛluzy MieszczaƄskiej do 80 cm Prace będą prowadzone przez okres ok. 3 tygodni. Ze względu na moĆŒliwe wahania poziomu wody w tym okresie, prosimy zaƂogi wszystkich jednostek nawigujących i cumujących na powyĆŒszym akwenie o zachowanie szczegĂłlnej ostroĆŒnoƛci.
  2021-05-25    Tomek  
Znów otwarty ƚródmiejski WęzeƂ Wodny we WrocƂawiu
   PGW WP RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe od dnia 26.05.2021 r. zostanie otwarty ƚrĂłdmiejski WęzeƂ Wodny we WrocƂawiu od mostĂłw Piaskowego i Tumskiego do wyjƛcia z dolnego kanaƂu ƛluzy MieszczaƄskiej
  2021-04-30    Tomek  
OTWARCIE ƚLUZ MIESZCZAƃSKIEJ I OPATOWICE oraz węzƂa w centrum
   PGW WP RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe od dnia 01.05.2021 r. od godz. 08:00 zostają otwarte ƛluzy MieszczaƄska i Opatowice we WrocƂawiu oraz odcinki ƚWW
  2021-03-17    Tomek  
OTWARCIE SZLAKU BOCZNEGO ODRY
   PGW WODY POLSKIE informuje, ĆŒe w dniu 17.03.2021 r. od godz. 12:00 zostają otwarte odcinki ODW od ƛluzy Rędzin do km 310,0 oraz Boczny Szlak Ć»eglowny i ƚWW we WrocƂawiu od ƛluzy Opatowice do mostĂłw Piaskowego i Tumskiego
  2021-01-12    Kosik  
ZmarƂ Jacek Chanas
    Ze smutkiem zawiadamiamy,ĆŒe zmarƂ nasz wieloletni instruktor dh Jacek Chanas
  2021-01-05    Kosik  
Pogrzeb Zbyszka Jujki
   Uprzejmie informujemy ĆŒe pogrzeb Zbyszka Jujki odbędzie się 13 stycznia o godz.12.40 na Cmentarzu Osobowickim we WrocƂawiu.
  2021-01-02    Kosik  
ZmarƂ Zbyszek Jujka
   W dniu 31 grudnia 2020 odszedƂ na wieczną wartę Zbyszek Jujka wieloletni czƂonek HOW Rancho.O dacie ostatniego poĆŒegnania poinformujemy.
  2020-11-18    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
   PGW WP RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe od dnia 19.11.2020 od godz. 07:00 zostaje otwarty odcinek ODW od ƛluzy MieszczaƄskiej do stoczni Malbo. (ƛluza MieszczaƄska będzie czynna tylko w dniach 19-20.11.2020 w godz 07:00-14:000).
  2020-11-11    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
   PGW WP RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe ze względu prace konserwacyjne na moƛcie Osobowickim we WrocƂawiu w dniu 18.11.2020 r. w godz. 08:00 -17:00 będzie zamknięta ƛluza RĂłĆŒanka wraz z jej gĂłrnym kanaƂem ƛluzowym.
  2020-11-10    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
   PGW WP RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe od dnia 09.11.2020 r. od godz. 10:00 zostaje otwarty odcinek ƚWW we WrocƂawiu od mostĂłw Tumskiego i Piaskowego do ƛluzy MieszczaƄskiej
  2020-11-04    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
   RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe od dnia 03.11.2020 r. od godz. 13:00 zostają otwarte odcinki Bocznego Szlaku Ć»eglownego i ƚWW we WrocƂawiu od ƛluzy Opatowice do mostĂłw Piaskowego i Tumskiego.
  2020-10-23    Tomek  
OdeszƂa Krystyna PeƂka [*]
   Ze smutkiem zawiadamiamy, ĆŒe w dniu 22.10.br odeszƂą na wieczną wachtę kol. Krystyna PeƂka.WspaniaƂa pedagog i wychowawca wielu pokoleƄ wodniakĂłw, w tym rĂłwnieĆŒ naszych harcerskich.
  2020-10-14    Tomek  
Informacja nawigacyjna
   RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe ze względu na przejƛcie fali wezbraniowej od dnia 14.10.2020 r. od godz. 10:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od ƛluzy OƂawa do km 310,0 rzeki Odry ( ok. LubiÄ…ĆŒa ) wraz ze wszystkimi szlakami ĆŒeglownymi WrocƂawskiego WęzƂa Wodnego
  2020-10-13    Tomek  
Informacja nawigacyjna
   RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe ze względu na przejƛcie fali wezbraniowej w dniu 13.10.2020 r. od godz. 15:00 zostaje zamknięty odcinek ƚWW od mostĂłw Piaskowego i Tumskiego do ƛluzy MieszczaƄskiej.
  2020-10-09    Tomek  
Komunikat COVID 19
   Urząd Ć»eglugi ƚrĂłdlądowej we WrocƂawiu informuje, ĆŒe od jutra – soboty 10 paĆșdziernika 2020 r. – wszyscy mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w caƂym kraju Objęcie caƂego kraju ĆŒĂłĆ‚tą strefą oznacza, ĆŒe od soboty w caƂym kraju obowiązkowe będzie noszenie masek we wszystkich miejscach publicznych - zarĂłwno pod dachem, jak i pod goƂym niebem. Co waĆŒne, zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, ktĂłre posiadają zaƛwiadczenie lekarskie lub dokument, ktĂłry potwierdza niepeƂnosprawnoƛć. W związku z powyĆŒszym (oraz na apel Komisariatu Policji Wodnej) Urząd Ć»eglugi ƚrĂłdlądowej we WrocƂawiu zwraca się do armatorĂłw, kierownikĂłw i zaƂóg jednostek pƂywających o stosowanie się do obowiązujących przepisĂłw: Kapitanowie, zaƂogi oraz pasaĆŒerowie MUSZĄ MIEĆ ZAƁOĆ»ONE MASECZKI PRZEZ CAƁY CZAS!!
  2020-10-09    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
   RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe w dniu 10.10.2020 r. od godz. 06:00 zostaje otwarty odcinek ƚWW we WrocƂawiu od mostu Macieja do ƛluzy MieszczaƄskiej.
  2020-10-07    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
    RZGW WrocƂaw informuje, ĆŒe w dniu 07.10.2020 r. od godz. 15:00 zostaje otwarty odcinek ODW od km 272,0 (Uraz) do ƛluzy Brzeg Dolny.
  2020-10-05    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
   Ze względu na przejƛcie fali wezbraniowej od dnia 04.10.2020 r. od godz. 15:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od km 272.0 do km ( Uraz ) 281,6 (ƛluza Brzeg Dolny)
  2020-10-03    Tomek  
Komunikat nawigacyjny
   Zamknięcie odcinka ODW – Bocznego Szlaku Ć»eglownego we WrocƂawiu od ƛluzy Szczytniki do ƛluzy Miejskiej – przejƛcie fali wezbraniowej. PaƄstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we WrocƂawiu zawiadamia, ĆŒe w związku z przygotowaniem do przejƛcia fali wezbraniowej na Odrze i koniecznoƛcią poƂoĆŒenia jazu Psie Pole od dnia 03.10.2020 r od godz. 09:00 zostaje zamknięty odcinek ODW Bocznego Szlaku Ć»eglownego we WrocƂawiu od ƛluzy Szczytniki do ƛluzy Miejskiej.
  2020-10-02    Tomek  
Informacja nawigacyjna
   Ze względu na przejƛcie fali wezbraniowej w dniu 02.10.2020 r. od godz. 18:00 zostaje zamknięty odcinek ƚWW od mostu Macieja do ƛluzy MieszczaƄskiej.
  2020-09-10    Tomek  
Informacja nawigacyjna
   PGW WP RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe w dniu 10.09.2020 r. od godz. 09:00 zostaje otwarty odcinek ƚWW we WrocƂawiu od mostu Macieja do ƛluzy MieszczaƄskiej.
  2020-09-08    Tomek  
OstrzeĆŒenie nawigacyjne
   Centrum Operacyjne PGW WP RZGW we WrocƂawiu informuje, ĆŒe w związku przejƛciem fali wezbraniowej w dniu 08.09.2020 r. od godz. 08:00 zostaje zamknięty odcinek ƚWW we WrocƂawiu od mostu Macieja do ƛluzy MieszczaƄskiej.
  2020-08-17    Tomek  
Ostatnie poĆŒegnanie Jurka Zendera
   Pogrzeb naszego kolegi, wieloletniego instruktora i Retmana Jerzego Zendera odbędzie się w piątek 21.08 o godz.15:00 w miejscowoƛci JodƂowice k/Urazu
  2020-08-15    Tomek  
ZmarƂ nasz instruktor Jerzy Zender
    Ze smutkiem zawiadamiamy,ĆŒe zmarƂ nasz wieloletni instruktor dh Jerzy Zender. O dacie pogrzebu poinformujemy niezwƂocznie.
  2020-06-24    Tomek  
OSTATNIE POƻEGNANIE dh Ryszard Jakubiak
   Dnia 29.06.br na cmentarzu Osobowickim o godz.14:00 poĆŒegnamy naszego kolegę dh. Ryszarda Jakubiaka. Pozostanie w naszej pamięci
  2020-05-21    Tomek  
Zwolnienie z opƂat za ƛluzowania do 30 wrzeƛnia
    W związku z wejƛciem w ĆŒycie ustawy z 14 maja 2020 r o zmianie niektĂłrych ustaw w zakresie dziaƂaƄ osƂonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2( Dz. U. z 2020, poz. 875) w okresie od 16 maja do 30 wrzeƛnia 2020 r. zostaƂo wprowadzone czasowe zwolnienie z opƂat za korzystanie ze ƛrĂłdlądowych drĂłg wodnych.
  2020-05-05    Kosik  
Otwarcie Oƛrodka
   Korzystanie z oƛrodka będzie moĆŒliwe po 15 maja 2020r. W razie pytaƄ prosimy o kontakt z Tomkiem Gilem.
  2019-10-25    Tomek  
ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2019
   Wszystkich cz?onków i sympatyków HOW Rancho serdecznie zapraszamy na uroczyste zako?czenie sezonu w sobot? 26.10.br. Apel ko?cz?cy sezon o godz.14:00
  2019-09-26    Tomek  
Regaty d?ugodystansowe HOW Stanica 2019 Wroc?aw, 5-6 pa?dziernika 2019 r.
   Rzeka Odra na odcinku Osobowice – port Uraz. Organizator zapewnia hol mi?dzy HOW Stanica a Osobowicami oraz powrotny z Urazu. Uczestnicy-Za?ogi harcerskie 4 lub 5-osobowe. Sternik za?ogi musi mie? uko?czone 15 lat. Zakwaterowanie-W miasteczku portowym w Urazie. Wy?ywienie-We w?asnym zakresie (w dru?ynach). Sprz?t p?ywaj?cy-Za?ogi startuj? na w?asnym sprz?cie. Zg?oszenia-Prosimy o zg?oszenie jachtu, sternika i przybli?onej liczby osób do dnia 3 pa?dziernika 2019 r. na adres listy@stanica.org. Ostateczne zg?oszenia za?óg przyjmowane b?d? w do godziny 10:30 w sobot?, na statku Komisji Regatowej. Odp?atno??-Udzia? w regatach jest bezp?atny. Uczestnicy pokrywaj? koszt noclegu w wysoko?ci 10 z? od osoby. Przepisy i zasady: Konkurencje b?d? przeprowadzane zgodnie z Przepisami Regatowymi ?eglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem i instrukcj? ?eglugi. Uczestnicy s? te? zobowi?zani do przestrzegania Prawa Harcerskiego. Instrukcja ?eglugi zostanie og?oszona w dniu regat. Przewiduje si? rozegranie 5 biegów. Regaty b?d? wa?ne po rozegraniu minimum 2 wy?cigów. Regaty b?d? przeprowadzone w klasie Omega turystyczna. Punktacja-W regatach ?eglarskich stosowany b?dzie system ma?ych punktów. Nagrody-Dla pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody rzeczowe, a dla wszystkich za?óg – dyplomy. Do zabrania-Karimata, ?piwór, mena?ka, obuwie zmienne, latarka, narz?dzia do po?o?enia masztu, prowiant dla za?ogi. PROGRAM REGAT: sobota, 5 pa?dziernika 08:00-08:30 przygotowanie ?odzi do wyp?yni?cia, odprawa za?óg 08:30 start holu z Biskupina 10:30 rozpocz?cie I wy?cigu. Kolejne wy?cigi b?d? rozgrywane zale?nie od warunków. Planowane odcinki: • Osobowice – ?luza R?dzin awanport górny • ?luza R?dzin awanport dolny – linia energetyczna k. Ma?lic (km 264,4) • linia energetyczna k. Ma?lic (km 264,4) – Janówek (km 268) • Janówek (km 268) – linia energetyczna k. Rakowa (km 271) • linia energetyczna k. Rakowa (km 271) – Uraz (km 275) 19:00 wspólne ognisko, podsumowanie dnia niedziela, 30 wrze?nia 07:30 pobudka, przygotowanie ?niadania w dru?ynach 09:00 wyp?yni?cie powrotne - ewentualny start do wy?cigu „Pe?nego Wiatru” ok.17:00 powrót na Stanic?
  2019-02-21    Tomek  
OTWARCIE ODCINKA RZEKI ODRY
   PGW WP RZGW we Wroc?awiu, informuje, ?e od dnia 22.02.2019 r. od godz. 12:00 otwiera dla ?eglugi odcinki Górnej Odry Wroc?awskiej od ?luzy Opatowice do mostów Piaskowego i Tumskiego.
  2019-01-25    Tomek  

   Centrum Operacyjne PGW WP RZGW we Wroc?awiu, informuje, ?e z powodu rozwoju zjawisk lodowych od dnia 25 stycznia 2019 r. od godz. 16:00 zostaje zamkni?ty odcinek Bocznego Szlaku ?eglownego i ?WW we Wroc?awiu od ?luzy Opatowice do ?luzy Mieszcza?skiej.
  2018-12-20    Tomek  
Zamkni?cie ?luzy Opatowice – drugi etap remontu
   Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu zawiadamia, ?e w zwi?zku z rozpocz?ciem drugiego etapu remontu ?luzy Opatowice zostanie ona zamkni?ta dla ?eglugi od dnia 19.12.2018 r. od godziny 12:00.
  2018-10-26    Tomek  
SKRÓCENIE GODZIN OTWARCIA ?LUZY OPATOWICE
   Od dnia 29.10.2018 r. zostaje skrócony czas pracy ?luzy Opatowice. Czynna b?dzie w godz. 07:00-16:00
  2018-08-24    Tomek  
XII Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia
   29.09.2018 do 30.09.2018 Harcerski O?rodek Wodny STANICA organizuje XII Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia Miejsce: rozlewisko Bajka? oraz rzeka Odra na odcinku od Bajka?u do Stanicy
  2018-08-17    Tomek  
ZAMKNI?CIE AKWENU PRZY O?RODKU w dniu 19.09.br
   W zwi?zku z Wojewódzkimi ?wiczeniami Powodziowymi w dniu 19.09.2018 r. w godz. 08:00- 15:00 b?dzie zamkni?ty odcinek Górnej odry Wroc?awskiej od ?luzy Opatowice do portu W?glowego /przy ul. NaGrobli/
  2018-06-26    Iza  
Ostatnie po?egnanie Uli Czerwinskiej
    Odesz?a na wieczn? wacht? Urszula Czerwinska.Uroczysto?? po?egnania odb?dzie si? we Wroc?awiu na Cmentarzu Grabiszy?skim w pi?tek 29.06.2018r. o godzinie 11.00.
  2018-04-02    Tomek  
OTWARCIE SEZONU 2018
   W sobot? 14 kwietnia zapraszamy wszystkich harcerzy, instruktorów, przyjació? i sympatyków na uroczyste otwarcie sezonu na godz.13:00
  2018-02-27    Iza  
Ostatnie po?egnanie
   Druhny i Druhowie w najbli?sz? sobot? 3 marca o godz.13.oo- Cmentarz Grabiszy?ski odb?dzie si? ostatnie po?egnanie naszego instruktora,przyjaciela,kolegi Antoniego K?osi?skiego.
  2018-02-19    Kosik  
Antek K?osi?ski zmar?
    Otrzyma?em wiadomo??, ?e Antek K?osi?ski zmar?. Iza napisze wi?cej.
  2017-12-24    Iza  
?ei?ta 2017/2018
   Wiele ciep?a,mi?o?ci,wytrwa?o?ci i optymizmu ?yczymy z okazji Bo?ego Narodzenia a w nadchodz?cym Nowym Roku 2018 rado?ci i realizacji marze? Komenda HOW
  2017-08-23    Tomek  
Zmar? Tadeusz Mock / Mek/
    Ze smutkiem informuj?,?e w dniu 25.08.2017 o godz.10:40 na cmentarzu Osobowickim po?egnamy naszego koleg? Tadeusza Mocka.
  2017-08-10    Tomek  
ODWO?ANIE OBNI?ENIA POZIOMU WODY W ODRZE
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej odwo?uje informacje o obni?aniu pi?trzenia wody na odcinku rzeki przy naszej przystani.
  2017-08-09    Tomek  
UWAGA ! OBNI?ENIE POZIOMU WODY W ODRZE O OK.30 CM
    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu od dnia 16.08.2017 r. od godz. 08:00 do dnia 31.08.2017 do godz.15:00 obni?y poziom wody na odcinku Odrza?skiej Drogi Wodnej - Górna Odra Wroc?awska od ?luzy Opatowice do ?luzy Mieszcza?skiej o ok. 30 cm a g??boko?? tranzytowa na tym odcinku wynosi? b?dzie 90 cm Prosz? zwróci? uwag? na zacumowanie jednostek w basenie portowym o?rodka.
  2017-08-03    Tomek  
ZAMKNI?TA ?LUZA SZCZYTNIKI
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z awari? na ?luzie Szczytniki w dniu 02.08.2017 r. od godz. 12:00 ?luza Szczytniki zostaje czasowo zamkni?ta dla ?eglugi. Termin wznowienia prac przez wskazan? ?luz? zostanie podany oddzielnym komunikatem.
  2017-07-19    Tomek  
Utrudnienia w ruchu ?eglownym na odcinku od ?luzy Zacisze do ?luzy Ró?anka
    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z zawodami sportowymi na wodzie „THE WORLD GAMES 2017” w dniach 19-29.07.2017 r. nast?pi? utrudnienia w ruchu ?eglownym na G?ównym Szlaku ?eglownym na odcinku od ?luzy Zacisze (km 5,1) do ?luzy Ró?anka (km 9,2). Na czas zawodów dalbowisko na tzw. szerokim zostaje wy??czone z eksploatacji. Jednostki p?ywaj?ce musz? zwraca? szczególn? uwag? na oznakowanie nawigacyjne brzegowe i p?ywaj?ce. Statki przep?ywaj?ce mi?dzy ?luzami Zacisze a Ró?anka zobowi?zane s? do trzymania si? prawej strony szlaku ?eglownego. Jest zakazane wp?ywanie na wyznaczany obszar zawodów wszystkich postronnych jednostek, poza bior?cymi udzia? w imprezie oraz jednostkami technicznymi i zabezpieczaj?cymi zawody. Wszystkie za?ogi statków przep?ywaj?cych w pobli?u miejsca zawodów zobowi?zane s? do zachowania szczególnej ostro?no?ci i podporzadkowania si? poleceniom s?u?b zabezpieczaj?cych.
  2017-06-30    Tomek  
PLANOWWANE OTWARCIE ?LUZY OPATOWICE
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej informuje, ?e prowadzony jest remont ?luzy Opatowice. Planowany termin zako?czenia prac przewidziano na koniec sierpnia 2017 roku.
  2017-06-22    Tomek  
OTWARCIE SZLAKU MIEJSKIEGO
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu z dniem 07.06.2017 r. od godz. 15:00 otworzy? dla ?eglugi odcinek Odrza?skiej Drogi Wodnej - Wroc?awski Szlak Miejski od bramy wlotowej Kana?u Miejskiego km 3,140 do km 6,80 (nabrze?e prze?adunkowe w?gla Elektrociep?owni Wroc?aw) g??boko?? tranzytowa na odcinku od ?luzy Szczytniki do - km 7,10 (po??czenie Wroc?awskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem G?ównym) wynosi 180 cm, godziny pracy ?luzy Miejskiej 06:00-22:00.
  2017-04-15    Iza  
?yczenia ?wi?teczne
   Zdrowych i weso?ych ?wi?t wielkanocnych,radosnego i wiosennego nastroju oraz wyj?tkowych chwil z najbli?szymi ?yczy komenda o?rodka.
  2017-02-04    Iza  
Harcerska Akcja Letnia 2017
   Informuj?,?e tegoroczny letni obóz odb?dzie si? w terminie 8-29 lipca.Koszt obozu 21 dniowego wynosi 1600,00 Istnieje mo?liwo?? organizacji wypoczynku dla Rancherów i instruktorów Kr?gu Seniorów Rod?o w terminie 22 do 29.07br lub po 29.07.br.Zapewniamy nocleg w namiotach z ?ó?kami na górce ?eglarskiej,dost?p do sprz?tu wodnego.Instruktorzy odp?acaj? jedynie stawk? ?ywieniow?.Serdecznie zapraszamy.Wi?cej informacji -Izabela ?urowska
  2016-12-23    Iza  
o?e Narodzenie 2016
   Prawdziwie radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz u?miechu i ?yczliwo?ci na ka?dy dzie? Nowego Roku wszystkim przyjacio?om i sympatykom ?yczy komenda o?rodka.
  2016-11-01    Iza  
Zako?czenie sezonu 2016
   Ju? w najbli?sz? sobot? ko?czymy sezon ?eglarski 2016 .Planujemy krótki apel o godzinie 15.oo a po .. jak pogoda dopisze ?wi?to pieczonego ziemniaka. Zapraszam serdecznie.
  2016-10-20    Tomek  
Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2016 WrOZ?
   Zarz?d WrOZ?, chcia?by zaprosi? na uroczyste Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2016, które odb?dzie si? 5 listopada w Porcie Uraz ul. Portowa 1 o godzinie 16:00. Z ?eglarskim pozdrowieniem, Zarz?d WrOZ?.
  2016-10-11    Tomek  
OTWARCIE ODCINKA ODRY
   w dniu 10.10.2016 r. od godz. 11:00 zostaje otwarty dla ?eglugi ?ródmiejski W?ze? Wodny we Wroc?awiu od wej?cia do Górnego kana?u ?luzy Piaskowej i mostu Tumskiego do mostów Pomorskich i ?luzy Mieszcza?skiej.
  2016-10-07    Tomek  
Zamkni?cie Odry w centrum Wroc?awia
   UWAGA od dnia 07.10. br. od godz 12:00 zamykniety dla ?eglugi b?dzie ?ródmiejski W?ze? Wodny- ?luza Piaskowa , most Tumski do ?luzy Mieszcza?skiej
  2016-09-09    Tomek  
Zamkni?cie odcinka Odry we Wroc?awiu
   w dniu 09.09.2016 r. w godz 07:00-16:00 b?dzie zamkni?te przej?cie ?eglugowe pod mostem Uniwersyteckim Po?udniowym.
  2016-05-16    Iza  
HAL 2016
   Podaj? terminy ob ozów letnich I turnus 2-16 lipca komendant phm Roman Kie?bus koszt 1200,00 II turnus 16 lipca do 6 sierpnia komendant phm Micha? Mitkowski koszt 1500,00
  2016-04-30    Iza  
50-si?ty julileusz
   Ju? tylko 14 dni dzieli nas od spotkania jubileuszowego..Zapraszamy serdecznie wszystkich Rancherów i przyjació?.Oficjalny start - apel godz.15.00.Zapraszamy odrobink? wcze?niej, Po apelu chwila zaj?? na wodzie.Wystawa harcerska,stoiska w twórczo?ci? poszczególnych dru?yn. Zapewniamy herbat? i kaw?- b?dzie równie? catering/z w?asnych ?rodków/,koncert zespo?u "W stron? portu" oraz wspólne po?piewanie przy ognisku do "wyczerpania repertuaru". Nie mo?e nikogo zabrakn??.Pogoda zamówiona.
  2015-12-23    Iza  
?wi?ta
   Zdrowych,pogodnych i rodzinnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2016 wszystkim harcerzom,instruktorom,przyjacio?om oraz sympatykom ?yczy komenda HOW Rancho
  2015-12-16    Kosik  
Zmar? Mirek Gil
    Zmar? nasz kolega Mirek Gil. Pogrzeb odb?dzie sie w sobot? 19.12.2016 o godz.11:00 na cmentarzu przy ul. Osobowickiej.
  2015-12-12    Iza  
Wigilia Rancherska
   Ju? za tydzie? 19 grudnia br. o godz.17.00 odb?dzie si? wigilia rancherska.Zapraszamy do wspólnego sto?u,i jak to w wigili? bywa b?d? ?yczenia i b?d? wzruszenia ,b?d? te? pyszno?ci przygotowane przez rancherów.Serdecznie zapraszam w imieniu nas wszystkich.
  2015-11-03    Kosik  
Zbieramy na Krasnala Ranchera
   Druhny i druhowie oraz sympatycy Rancha Z okazji 50-cio lecia HOW Rancho planujemy wykonanie krasnala-ranchera i umieszczenie go w o?rodku. Koszt takiego przedsi?wzi?cia to ok.5000,00.Bardzo prosimy o wp?acanie na konto Rancha o nr 74 1140 2017 0000 4302 1306 8273 ZHP Hufiec Wroc?aw HOW RANCHO z dopiskiem Krasnal Rancher. Ka?da wp?acona z?otówka bardzo pomo?e nam w realizacji tego zadania. Krasnal rancher b?dzie równie? umieszcony na mapie krasnali wroc?awskich. W zwi?zku kosztami organizacyjnymi 50-cio lecia,ka?da z?otówka wp?acona na krasnala bardzo nam pomo?e. Wdzi?czni Rancherzy. Oficjalna strona : http://krasnale.pl/
  2015-10-28    Tomek  
Regaty o Puchar Prezesa WrOZZ w dniu 7-8 listopada 2015
   Regaty rozegrane zostana w dniach 7-8 listopada 2015 r. na Odrze Sportowej i Zalewie „Osobowice 1”. Otwarcie regat nastapi w dniu 7. listopada 2015r. o godz. 10.30 na terenie UKS Zeglarz i HOW Rancho. Planowany start do 1. wyscigu o godz. 11.30. Starty do kolejnych wyscigów zgodnie z komunikatem Sedziego G?ównego. Start do ostatniego wyscigu drugiego dnia o godzinie 13:30. Przewiduje sie rozegranie 8 i wiecej wyscigów. Po zakonczeniu regat przewiduje sie poczestunek dla zawodników i gosci. Og?oszenie wyników regat oraz wreczenie medali, pucharu i dyplomów, odbedzie sie w dniu 8. listopada 2015 o godz. 15.30 na przystani UKS Zeglarz we Wroc?awiu ul. Osobowicka 70. Podczas uroczystosci zostana tez og?oszone wyniki koncowe i nagrodzeni zawodnicy, którzy sa klasyfikowani w regatach z cyklu regat o Puchar Dolnego Slaska. W dniu 8. listopada 2015 po og?oszeniu wyników regat zostanie uroczyscie zamkniety Sezon Zeglarski 2015.
  2015-08-23    Tomek  
Zmar? cz?onek Kr?gu "ROD?O"przy HOW RANCHO dh hm Nazim Rudkowski
   Z ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 14 sierpnia br. odszed? na wieczn? wart? dh hm Nazim Rudkowski, najstarszy cz?onek Kr?gu Seniorów i Starszyzny „Rod?o”, wieloletni instruktor ZHP.Pogrzeb odb?dzie si? dnia 24 sierpnia br. o godz.13.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wroc?awiu.
  2015-08-07    Tomek  
Zmar? dh.kpt. Eugeniusz Ku?niewski pogrzeb 11.08br o godz.1100 na cmentarzu przy ul.Bujwida
   5 sierpnia 2015 r. odszed? na wieczn? wacht? kpt. Eugeniusz Ku?niewski. kpt. Eugeniusz Ku?niewski by? Prezesem Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego w latach 1969-1989, Instruktorem ?eglarstwa, S?dzi? ?eglarskim. prof. dr hab. Eugeniusz Ku?niewski by? wieloletnim Kierownikiem Ogrodu Ro?lin Leczniczych Akademii Medycznej we Wroc?awiu. Odznaczony: Zas?u?ony dla ?eglarstwa Polskiego, Krzy?em Zas?ugi dla ZHP, Z?otym Krzy?em Zas?ugi Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzy?em Kawalerskim Odrodzenia Polski. We wtorek, 11 sierpnia 2015 r. o godzinie 1100 odprawiona zostanie Msza ?w. ?a?obna w ko?ciele przy ulicy Bujwida we Wroc?awiu, po której odb?dzie si? ceremonia pogrzebowa.
  2015-07-24    Tomek  
POWRÓT SPRZ?TU Z OBOZU W KRZECZKOWIE
   Witam wszystkich. Od dzi? wraca sprz?t z Krzeczkowa. I tak przez 4 dzni / pi?tek, sobota, niedziela, poniedzia?ek/. Spodziewany jest ok godziny 15.00 - 15.30. Przyda si? ka?da pomocna d?o? .
  2015-06-28    Iza  
ZA?ADUNEK SPRZ?TU NA OBÓZ
   Informuj?, ?e za?adunek sprz?tu obozowego odbywa? si? b?dzie w nast?puj?cych terminach: 1.07 - godz. 17:00 2.07 - godz. 17:00 3.07 - godz. 17:00 Serdecznie zapraszam do pomocy
  2015-06-24    Tomek  
Nowe prawo miejscowe - Zarz?dzenie Dyrektora Urz?du ?eglugi we Wroc?awiu
   W dziennikach urz?dowych województw: dolno?l?skiego, lubuskiego, opolskiego zosta? opublikowany akt nowego prawa miejscowego tj: Zarz?dzenie nr 1/2015 Dyrektora Urz?du ?eglugi ?ródl?dowej we Wroc?awiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegó?owych warunków bezpiecze?stwa ruchu i postoju statków na ?ródl?dowych drogach wodnych. Wi?cej szczegó?ów: http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/nowy-akt-prawa-miejscowego-149
  2015-05-19    Kosik  
Krzeczków 2015
   Zosta?o kilka wolnych miejsc na obóz do Krzeczkowa w terminie 6-27 lipca br w cenie 1500,00 - zapraszamy.
  2015-04-19    Tomek  
Otwarcie sezonu ?eglarskiego w WrOZ?
   Wr OZ? serdecznie zaprasza do udzia?u w Regatach Otwarcia Sezonu 2015, które odb?d? si? w dniach 25-26 kwietnia. MIEJSCE I TERMIN REGAT ORAZ OTWARCIA SEZONU 2015 - na Odrze Sportowej i Zalewie Osobowice 1. Planowany start do I wy?cigu w dniu 25 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00.
  2015-04-16    Tomek  
Otwarcie sezonu ?eglarskiego na RANCHO
   Serdecznie zapraszamy do udzia?u w otwarciu sezonu ,które odb?d? si? w dniu 18 kwietnia (sobota) o godz.14:00 Po uroczystym apelu odb?dzie si? festiwal piosenki ?eglarskiej,harcerskiej i turystycznej "RANCHOSZANT" .
  2015-01-29    Tomek  
Karty instruktorskie do ewidencji ZHP
   Karty instruktorskie do ewidencji ZHP. Wszyscy instruktorzy hufca oraz dru?ynowi nie posiadaj?cy stopnia instruktorskiego s? proszeni o uzupe?nienie kart instruktorskich potrzebnych do zaktualizowania danych w systemie ewidencji ZHP do dnia 28.02.br. Zapis w ewidencji stanowi oficjalne ?ród?o weryfikacji przebiegu s?u?by instruktora.
  2015-01-24    Tomek  
Nowe Rozporz?dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ?wiadectw operatora urz?dze? radiowych
   ...W obszarze radiokomunikacji morskiej i ?eglugi ?ródl?dowej przewidziano 9 rodzajów ?wiadectw, z których dwa - ?wiadectwo operatora ??czno?ci dalekiego zasi?gu (uprawniaj?ce do obs?ugi urz?dze? radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegaj?cych przepisom Konwencji SOLAS, p?ywaj?cych na wszystkich obszarach ?eglugi) oraz ?wiadectwo operatora ??czno?ci bliskiego zasi?gu (uprawniaj?ce do obs?ugi urz?dze? radiowych wykorzystuj?cych cz?stotliwo?ci i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegaj?cych przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1) - mog? by? wymagane od kadr dru?yn wodnych, w zale?no?ci od rodzaju wykorzystywanego jachtu i obszaru, w jakim odbywa si? rejs.
  2014-12-19    Tomek  
Pasterka Harcerska!
   24 grudnia wroc?awscy harcerze i skauci b?d? wspólnie ?wi?towa? Noc Bo?ego Narodzenia w ko?ciele ?w. Piotra i Paw?a przy ul. Katedralnej 4 ("Pod Czwórk?") 24.12 o godz. 24:00 (lub o 0:00 w dniu 25.12). Zapro?cie swoje dru?yny, a tak?e rodziny i znajomych.
  2014-10-16    Tomek  
PARASOL 2014 - Festiwal Piosenki Harcerskiej i ?eglarskiej, 12.10.2014r.
   Komenda Hufca ZHP G?ogów zaprasza wszystkich harcerzy na PARASOL 2014 - Festiwal Piosenki Harcerskiej i ?eglarskiej, 12.10.2014r.
  2014-10-08    Tomek  
XXI Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry i Puchar Prezesa WrOZ?
   XXI Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry i Puchar Prezesa WrOZ?- Sobota 18 pa?dziernika 2014 r., Odra ko?o Urazu i Zalew Pr??ycki. Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry – dla ?odzi typu Optimist, Cadet, Europa, Laser, „470”. Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? – dla ?odzi typu Omega i jachtów kabinowych. Serdecznie zapraszaj? -Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski i Port Uraz.
  2014-10-03    Tomek  
XX Jubileuszowe Regaty D?ugodystansowe "URAZ 2014"
   Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski oraz Port URAZ zapraszaj? na XX Jubileuszowe Regady D?ugodystansowe w dniach 4-5 pa?dziernika 2014 na trasie Janówek - Uraz. Kontakt na stronie WrOZ?
  2014-09-18    Tomek  
XI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego
   XI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty rozegrane zostan? na zalewie „Osobowice 1” we Wroc?awiu. Regaty rozegrane zostan? w terminie 20 - 21 wrze?nia 2014 r. Start do pierwszego wy?cigu nast?pi 20 wrze?nia 2014 r. o godz. 11:00. Start do ostatniego wy?cigu nast?pi 21 wrze?nia najpó?niej o godz. 13:00. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi 21 wrze?nia o godz. 15:00 na przystani UKS ?eglarz.
  2014-08-25    Kosik  
80-cio lecie powstania CWM
    80-cio lecie powstania CWM - obochody w dniach 13-14 IX 2014 roku w Gdyni. Szczegó?y na forum lub stronach CWM.
  2014-04-30    Tomek  
Otwartcie dla ?eglugi ?luzy Ró?anka we Wroc?awiu.
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z zako?czeniem podstawowych prac remontowych z dniem 01.05 2014 r. od godz 06:00 zostanie otwarta dla ?eglugi ?luza Ró?anka we Wroc?awiu. Godziny pracy ?luzy od godz 06:00 do godz 22:00 Ze wzgl?du na prowadzone w dalszym ci?gu prace inwestycyjne na stopniu wodnym Ró?anka, wszystkie za?ogi jednostek nawiguj?ce w obr?bie tego obiektu proszone s? o zachowanie szczególnej ostro?no?ci i bezwzgl?dne wykonywanie polece? obs?ugi ?luzy.
  2014-04-07    Kosik  
Rozpoczecie sezonu 26.04.2014 - 14.00
   Rozpocz?cie zezonu 26.04.2014 o 14.00, pó?niej RANCHOSHANT dla dru?yn.
  2013-12-23    Iza  
?wi?ta,?wi?ta
   Spokojnych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz pomy?lno?ci i sukcesów w nowym roku 2014 wszystkim zuchom,harcerzom,instruktorom oraz przyjacio?om i sympatykom ?yczy komenda o?rodka RANCHO
  2013-12-13    Iza  
wigilia
   Druhny i Druhowie W najbli?sz? sobot? 14 grudnia o godz.17.00 zapraszamy na wspóln? wigili? .
  2013-12-02    Tomek  
Zatwierdzono regulamin mundurów wodnych ZHP
   27 listopada 2013 roku G?ówna Kwatera Zwi?zku Harcerstwa Polskiego zatwierdzi?a Regulamin mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, harcerek starszych, harcerzy starszych, w?drowniczek, w?drowników, instruktorek i instruktorów specjalno?ci wodnej i ?eglarskiej ZHP. 4 listopada projekt regulaminu zosta? przes?any przez instruktora ds. specjalno?ci wodnej w Wydziale Specjalno?ci GK ZHP hm. Rafa?a Klepacza. Zatwierdzony regulamin oraz Uchwa?a G?ównej Kwatery ZHP nr 179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniaj?ca Uchwa?? G?ównej Kwatery ZHP nr 209/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP s? dost?pne w serwisie dokumenty.zhp.pl.
  2013-11-24    Tomek  
Podpisano rozporz?dzenie w sprawie bezpiecze?stwa przy uprawianiu turystyki wodnej
   22 listopada w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pojawi?o si? Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpiecze?stwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Dokument wejdzie w ?ycie w siedem dni od daty og?oszenia.
  2013-11-23    Tomek  
Od 21 listopada -Wymóg dostarczania za?wiadczenia o niekaralno?ci przez wychowawców i kierowników wypoczynku
   Wymóg dostarczania za?wiadczenia o niekaralno?ci przez wychowawców i kierowników wypoczynku Projekt zmian w prawie przyj?ty przez Rad? Ministrów Wi?cej w zak?adce "FORUM"
  2013-10-31    Kosik  
Halloween 2013
   
  2013-10-23    Tomek  
Zmiana godzin pracy ?luzy Opatowice
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e od dnia 26.10.2013 r. ?luza Opatowice we Wroc?awiu (Boczny Szlak ?eglowny) b?dzie pracowa?a codziennie od godz. 08:00 do godz 16:00.
  2013-10-21    Tomek  
Zamkni?cie przej?cia pod mostem Pokoju we Wroc?awiu
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z przeprowadzanymi pracami udro?nieniowymi pod mostem od dnia 22.10 2013 r. zostaje zamkni?te do odwo?ania przej?cie pod mostem Pokoju we Wroc?awiu (km 280,85 Górnej Odry Wroc?awskiej). Wszystkie jednostki nawiguj?ce w pobli?u tego obiektu s? zobowi?zane do zachowano szczególnej ostro?no?ci.
  2013-10-19    Tomek  
Przegl?d filmów marynistycznych Jacht Film 2013
   Ju? niebawem przegl?d filmów marynistycznych Jacht Film 2013 Na prze?omie listopada i grudnia (w dniach od 30 listopada do 1 grudnia) w warszawskim kinie „Wis?a” odb?dzie si? trzecia ju? edycja Przegl?du Filmów ?eglarskich JachtFilm. Przed rokiem zaprezentowano kilkana?cie produkcji, których projekcje spotka?y si? z dobrym przyj?ciem widzów. Czy kolejna edycja przegl?du, z ca?kiem nowym repertuarem, zaciekawi równie mocno?
  2013-10-10    Tomek  
Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2013
   Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Sobota 19 i niedziela 20 pa?dziernika 2013 r. Regaty zostan? rozegrane na Odrze na odcinku miedzy ?luz? Opatowice
  2013-08-22    Tomek  
X Regaty o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego
   Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski serdecznie zaprasza na X Regaty o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego. Regaty odb?d? si? w dniach 7-8 wrze?nia 2013 r. na Zalewie Osobowickim. Zawiadomienie o regatach na stronie WrOZ?
  2013-08-18    Iza  
30.08.br odprawa
   Zapraszam na odpraw? 30.08.br pi?tek o godz.18.00.Bardzo prosz? przygotowa? wspólne przedsi?wzi?cia w celu umieszczenia ich w kalendarzu imprez HOW oraz planie pracy.
  2013-08-12    Iza  
powrót II turnusu
   II turnus z Krzeczkowa wraca w dniu 16.08.br ok.godz.17.Autokar przyjedzie w miejsce wyjazdu tzn,ul,?l??na
  2013-08-12    Iza  
roz?adunek szprz?tu
   W dniu 14.08.o godz.ok.16 zapraszam do pomocy przy roz?adunku sprz?tu ?eglarskiego powracaj?cego z Krzeczkowa.Drugi transport 16.08 ok.17-18.
  2013-07-26    Kosik  
Powrót I turnusu z Krzeczkowa
   Dzisiaj 26.07 w pi?tek wraca I turnus z Krzeczkowa - godz. 16-18;
  2013-06-11    Iza  
odprawa dru?ynowych
   W najbli?szy pi?tek zapraszam na odpraw? .Prosz? o przyniesienie preliminarzy obozowych celem dokonania ewentualnych zmian. Pi?tek 14.06.godz,18.00
  2013-06-03    Tomek  
Kolejny raz zamkni?cie odcinka szlaku ?eglownego
   Ze wzgl?du na ponowne zwi?kszone przep?ywy na Odrze z dniem 03.06.br zamkni?to ?ródmiejski W?ze? Wodny od mostów Tumskiego i Piaskowego do ?luzy Mieszcza?skiej
  2013-05-14    Tomek  
Ponowne zamkni?cie ?eglugi na odcinku rzeki Odry
    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e ze wzgl?du na zwi?kszone przep?ywy wody na rzece Odrze z dniem 14 maja 2013 roku zamyka dla ?eglugi ?ródmiejski W?ze? Wodny – od mostu Piaskowego oraz mostu Tumskiego do ?luzy Mieszcza?skiej - górny awanport a takze odcinki rzeki Odry od O?awy do ?luzy Opatowice i ?luzy Ró?anka ; jak równie? od ?luzy R?dzin do ?luzy w Brzegu Dolnym
  2013-05-06    Tomek  
Ponowne zamkni?cie ?eglugi na odcinku rzeki Odry
    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e ze wzgl?du na zwi?kszone przep?ywy wody na rzece Odrze z dniem 06 maja 2013 roku od godz 10:00 zamyka dla ?eglugi ?ródmiejski W?ze? Wodny – od mostu Piaskowego oraz mostu Tumskiego do ?luza Mieszcza?skiej - górny awanport
  2013-04-26    Tomek  
Otwarcie pozosta?ych odcinków szlaków Odry
   Dzi? od godz.14:00 nast?pi?o otwarcie ?eglugi na Odrze skanalizowanej: G?ówny Szlak ?eglowny od ?luzy Zacisze do ?luzy Ró?anka oraz ?ródmiejski W?ze? Wodny od Mostu Pokoju do ?luzy Mieszcza?skiej. Tak wi?c na chwil? obecn? niedost?pny jest tylko odcinek mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk? oraz przy dolnym awanporcie ?luzy Mieszcza?skiej.
  2013-04-17    Tomek  
Cz??ciowe otwarcie szlaku ?eglownego na Odrze
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e z dniem 17 kwietnia 2013 od godz 09:30 roku otwiera dla ?eglugi nast?puj?ce odcinki Odrza?skiej Drogi Wodnej: Rzek? Odr? od km 253,36 ( Most Dmowskiego) do km 255,60 km(po??czenie Starej Odry z rzek? Odr?) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Wroc?awski Szlak Miejski od km 6,80 (nabrze?e prze?adunkowe w?gla EC Wroc?aw) do km 7,30 Starej Odry (po??czenie Starej Odry z rzek? Odr?) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm G?ówny Szlak ?eglowny we Wroc?awiu od dolnego awanportu ?luzy Ró?anka ( km 9,20) do po??czenia G?ównego Szlaku ?eglownego ze Star? Odr? (10,10 km) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Rzek? Odr? od km 255,60 (po??czenie Starej Odry z rzek? Odr?) do km 260,70 (?luza R?dzin) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Rzek? Odr? od km 260,7 (?luza R?dzin) do km 281,60 (?luza Brzeg Dolny) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Rzeka Odra- Boczny Szlak ?eglowny od ?luzy Opatowice ( km 1,0 dolny awanport) do ?luzy Szczytniki (km 0,60 Wroc?awskiego Szlaku Miejskiego- górny awanport) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm ?ródmiejski W?ze? Wodny od ?luzy Szczytniki (km 0,60 Wroc?awskiego Szlaku Miejskiego- górny awanport) do mostu Pokoju (km 250,85 rzeki Odry) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Wy??cznie dla jednostek realizuj?cych zadania w ramach inwestycji zwi?zanych z modernizacj? Wroc?awskiego W?z?a Wodnego (WWW) Rzek? Odr? Po?udniow? od km 252,3 (?luza Mieszcza?ska) do km 253,36 (most Dmowskiego) - z g??boko?ci? tranzytow? 140 cm Zosta?o zdj?te oznakowanie p?ywaj?ce mi?dzy ?luzami w R?dzinie a Brzegiem Dolnym. Ze wzgl?du na niepe?ne oznakowanie oraz na zwi?kszone stany wodowskazowe i zwi?zane z tym du?e przep?ywy wody, za?ogi statków poruszaj?cych si? na wymienionych odcinkach szlaku ?eglownego s? zobowi?zane do zachowania szczególnej ostro?no?ci. Na czas przej?cia wód wezbraniowych jednostki bez nap?du mechanicznego powinny wstrzyma? si? od ?eglugi.
  2013-04-13    Tomek  
Zamkni?cie szlaku wodnego
   Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z przekroczeniem stanów Najwy?szej Wody ?eglownej (WW?) oraz z prognozami dalszego wzrostu stanu wody na Odrze z dniem 12 kwietnia 2013 roku od godz 09:00 zamyka si? dla ?eglugi odcinek Odrza?skiej Drogi Wodnej: Odr? Skanalizowan? od km 214,60/1,80 kana?u ?luzowego (?luza poci?gowa O?awa) do km 281,60/0,77 km kana?u (?luza poci?gowa Brzeg Dolny) oraz wszystkie odcinki Wroc?awskiego W?z?a Wodnego (G?ówny i Boczny Szlak ?eglowny, ?ródmiejski W?ze? Wodny). Wszystkie Jednostki znajduj?ce si? na tych odcinkach zobowi?zane s? do przerwania rejsu b?d? prac i przej?cia do miejsc schronienia. Informujemy równie?, ?e w przypadku pojawienia si? prognoz o przekroczeniu stanów WW? na kolejnych odcinkach drogi wodnej, b?d? one niezw?ocznie zamykane. Prosimy armatorów i za?ogi statków o bie??ce ?ledzenie sytuacji hydrologicznej na rzece oraz uwzgl?dnienie jej w planach ?eglugowych. Przypominamy jednocze?nie, ?e w momencie przekroczenia WW? na wodowskazie wska?nikowym nast?puje automatyczny zakaz ?eglugi na danym odcinku szlaku ?eglownego.
  2013-03-30    Iza  
Wielkanoc 2013
   Radosnych i rodzinnych ?wi?t Wielkiej Nocy rancherom i przyjacio?om ?yczy komenda o?rodka.
  2013-03-19    Tomek  
Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2013 w WrOZ?
   WrOZ? zaprasza na Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2013 Spotykamy si? 13 kwietnia w Porcie Uraz. PROGRAM: 1100 - 1600 Regaty Otwarcia Sezonu 2013 1700 - Uroczyste Otwarcie Sezonu 2013 oraz og?oszenie wyników regat 1800 - Wieczór ?eglarski przy ognisku Serdecznie ZAPRASZAMY!
  2013-01-25    Tomek  
?a?oba w ZHP po ?mierci kardyna?a Józefa Glempa
    Rozkaz Specjalny Naczelnika Ls. 1/2013 Druhny i Druhowie! W dniu 23 stycznia 2013 roku odszed? do Pana kardyna? Józef Glemp Prymas Polski Senior – przyjaciel i ojciec polskich harcerzy. ?adne s?owa nie wyra?? bólu, jaki wype?nia nasze my?li i przenika harcerskie serca po odej?ciu naszego przyjaciela kardyna?a Józefa Glempa. Druhny i Druhowie! Og?aszam ?a?ob? w Zwi?zku Harcerstwa Polskiego trwaj?c? do 29 stycznia 2013 r. w??cznie. Polecam odczyta? rozkaz na specjalnych zbiórkach dru?yn. Polecam okry? kirem sztandary harcerskie. Polecam na?o?y? czarne opaski na krzy?e harcerskie. Czuwaj! hm. Ma?gorzata Sinica
  2013-01-16    Iza  
odprawa dru?ynowych
   Ju? w najbli?sz? sobot? tj.19 stycznia o godz.16.00 odb?dzie si? odprawa.Bardzo prosz? przygotowa? pierwsz? przymiark? do HAL 2013. Obecno?? obowi?zkowa.
  2012-12-21    Iza  
Bo?e Narodzenie 2012
   Dlaczego s? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.... "Dlatego,?eby podawa? sobie r?ce. Dlatego,?eby u?miecha? si? do siebie. Dlatego,?eby sobie przebacza?. ks.Jan Twardowski Spokojnych i rodzinnych ?wi?t wszystkim Rancherom ,sympatykom i przyjacio?om ?yczy Komenda O?rodka
  2012-11-25    Tomek  
Zaproszenie na spotkanie z kpt.Januszem Zbierajewskim
   Cz?onkowie i Sympatycy Jacht Klubu AZS zapraszaj? na wyj?tkowy Czwartek Klubowy. Kapitan Janusz Zbierajewski w trakcie spotkania, które odb?dzie si? 29.11.2012 o godzinie 1900, opowie o projekcie Zobaczy? morze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do hotelu Gem przy ul. Mianowskiego 2B do sali D. Spotkanie ma charakter otwarty. Mo?e przyj?? ka?dy, pos?ucha?, porozmawia?, mi?o sp?dzi? czas. Ka?dy jest mile widziany.
  2012-11-16    Iza  
Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2012
   Zapraszam Wszystkich Rancherów i przyjació? na Uroczysty Apel ko?cz?cy Sezon ?eglarski 2012, dnia 17.11.2012 o godz. 14:00.
  2012-11-09    Tomek  
?a?oba w ZHP po ?mierci dh.hm. Barbary Bogda?skiej-Paw?owskiej
    Naczelnik Warszawa, 8 listopada 2012 r. Zwi?zku Harcerstwa Polskiego Zuchy, Harcerki i Harcerze, Instruktorki i Instruktorzy Zwi?zku Harcerstwa Polskiego Rozkaz Specjalny Ls. 1/2012 Druhny i Druhowie! W dniu 8 listopada 2012 roku odesz?a na Wieczn? Wart? hm. Barbara Bogda?ska-Paw?owska, twórczyni i wieloletnia przewodnicz?ca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Wspólnota Dru?yn Grunwaldzkich", wieloletnia cz?onkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicz?ca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, cz?onkini Rady Chor?gwi Warmi?sko-Mazurskiej ZHP, przewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej Chor?gwi, wieloletnia komendantka kolejnych Zlotów Grunwaldzkich, autorka wielu programów i publikacji metodycznych, ekonomistka, Honorowa Obywatelka Fromborka i Gminy Grunwald. Druhna Barbara ?y?a pi?knie, by?a prawdziwym autorytetem dla nas wszystkich. Ca?e swoje ?ycie pe?ni?a s?u?b? Bogu i Polsce oraz wychowa?a kilka pokole? harcerek i harcerzy. Uczy?a, tworzy?a, wspiera?a, zawsze pomocna i u?miechni?ta, przyjacielsko nastawiona do ka?dego, skupia?a zawsze wokó? siebie m?odych ludzi. ?adne s?owa nie oddadz? i nie wyra?? bólu, jaki wype?nia nasze my?li i przenika harcerskie serca po odej?ciu Druhny Basi. Druhny i Druhowie! 1. Og?aszam siedmiodniow? ?a?ob? w Zwi?zku Harcerstwa Polskiego. 2. Polecam odczyta? rozkaz na specjalnych zbiórkach dru?yn. 3. Polecam okry? kirem sztandary harcerskie. 4. Polecam na?o?y? czarne opaski na Krzy?e Harcerskie. Czuwaj! hm. Ma?gorzata Sinica
  2012-11-08    Tomek  
Zamkni?cie ?ródmiejskiego W?z?a Wodnego dla ?eglugi
   W zwi?zku z licznymi pracami remontowymi na obiektach na obszarze ?ródmiejskiego W?z?a Wodnego od dnia 12 listopada 2012r. zamyka si? dla ?eglugi ?WW od mostów Piaskowego i Tumskiego (251.3 km rzeki Odry) do ?luzy Mieszcza?skiej.
  2012-10-27    Kosik  
Halloween
   
  2012-10-23    Tomek  
Regaty o Puchar Prezesa WrOZ?
   Prze?o?one ze wzgl?du na nieobeco?? wiatru Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? odb?d? si? w sobota 27 pa?dziernika 2012 r. Regaty zostan? rozegrane na Odrze przed Portem Uraz albo na Zalewie Pr??yckim w zale?no?ci od warunków pogodowych.
  2012-10-18    Tomek  
UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ?RÓDMIEJSKIM W??LE WODNYM
   W zwi?zku z pracami remontowymi na mo?cie S?odowym nad Przesmykiem Klary, od godz. 12.00 dnia 22 pa?dziernika 2012r. do odwo?ania zostanie zmieniona organizacja ruchu na ?ródmiejskim W??le Wodnym.W tym czasie zostanie zamkni?ty dla ?eglugi Przesmyk Klary a ?egluga w gór? rzeki b?dzie odbywa?a si? pod mostem Macieja, gdzie czasowo zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.
  2012-10-13    Tomek  
Zapraszenie na XIX Regaty o B??kitna Wst?g? Odry i Puchar Prezesa WrOZ?
   ZAWIADOMIENIE O REGATACH : XIX Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry ora zo Puchar Prezesa Wr OZ?. Termin regat: 20 - 21 pa?dziernika 2012 r akwen Osobowice I i Osobowice II
  2012-10-01    Tomek  
Zapraszenie na XVIII Regaty D?ugodystansowe
    Zapraszamy na Regaty D?ugodystansowe...... ZAWIADOMIENIE O REGATACH XVIII Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe “URAZ 2012” 1. Termin regat: 6 - 7 pa?dziernika 2012 r. 2. Trasa regat: Sobota 6 pa?dziernika: Zawody zostan? rozegrane na odcinku rzeki Odry od R?dzina do miejscowo?ci Uraz, przy czym trasa zostanie podzielona na kilka etapów (wy?cigów). Linia startu i mety ka?dego etapu b?dzie wyznaczona przez S?dziego G?ównego regat znajduj?cego si? na statku Komisji S?dziowskiej. Wst?pnie przewiduje si? nast?puj?ce etapy regat: I wy?cig: rozlewisko poni?ej ?luzy R?dzin (261 km) – I linia WN (265 km), II wy?cig: I linia WN (265 km) – Janówek (268 km), III wy?cig: Janówek (268 km) – II linia WN (271 km), IV wy?cig: II linia WN (271 km) – Port Uraz (276 km), Zako?czenie regat: Port Uraz Niedziela 7 pa?dziernika: Na Zalewie Pr??yckim odb?d? si? regaty po trójk?cie o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego. 3. Szczegó?owy program regat: Pierwszego dnia, 6 pa?dziernika 2012 r. - ?luzowanie przez ?luz? R?dzin – godz. 09.30 - 10.00, - przyjmowanie zg?osze?: w dolnym awanporcie ?luzy R?dzin – godz. 10.00 - 10.45, - start do pierwszego wy?cigu – rozlewisko poni?ej ?luzy R?dzin – godz. 11.00, - start do kolejnych wy?cigów zostanie og?oszony ka?dorazowo przez Komisj? S?dziowsk?, - zako?czenie regat d?ugodystansowych oraz wr?czenie dyplomów i pucharów odb?dzie si? podczas ogniska na terenie Portu Uraz oko?o godz. 16.00, po osi?gni?ciu mety przez ostatni jacht bior?cy udzia? w zawodach. Drugiego dnia, 7 pa?dziernika 2011 r. o godz. 9.00 na Zalewie Pr??yckim przewidziane s? regaty o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego. Wr?czenie Pucharu Starosty Powiatu Trzebnickiego nast?pi w Porcie Uraz. Nast?pnie zorganizowany b?dzie hol do ?luzy R?dzin. 4. Organizatorzy regat: Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski, Port Uraz. 5. Sponsorzy imprezy: Port Uraz, Starosta Powiatu Trzebnickiego. 6. Zasady rozgrywania regat: Regaty rozegrane zostan? zgodnie z Przepisami Regatowymi ?eglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcj? ?eglugi. W regatach stosowany b?dzie system ma?ych punktów. Instrukcja ?eglugi og?oszona b?dzie przez S?dziego G?ównego w dniu przyjmowania zg?osze?. Regaty zostan? rozegrane w klasach: Omega, klasa kabinowa oraz Open. Minimalna liczebno?? za?óg: 3 osoby w klasach: Omega i jachty kabinowe, a w klasie Open wg przepisów klasowych jachtów startuj?cych w tej klasie. Regaty o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego b?d? klasyfikowane wg oddzielnego regulaminu. Wszystkie jachty musz? by? wyposa?one w odpowiednie ?rodki ratunkowe, a sternicy winni posiada? wymagane uprawnienia. ?egluga b?dzie si? odbywa? na szlaku ?eglownym, gdzie obowi?zuj? przepisy ustawy o ?egludze ?ródl?dowej, w szczególno?ci „Przepisy ?eglugowe na ?ródl?dowych drogach wodnych”. Z uwagi na przewidywany d?ugi czas trwania imprezy za?ogi powinny zadba? o nale?yte zaopatrzenie w prowiant i ciep?? nieprzemakaln? odzie?. Niedozwolone jest stosowanie przez uczestników imprezy podczas trwania wy?cigów jakichkolwiek ?rodków dopinguj?cych oraz innych tzw. psychoaktywnych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj? S?dziowsk? faktu nieprzestrzegania przez uczestnika tego wymogu, jego jacht b?dzie wykluczony z imprezy. 7. Nagrody: Za?ogi zwyci?skich jachtów w ka?dej ze startuj?cych klas otrzymaj? puchary, a wszyscy uczestnicy regat pami?tkowe dyplomy. Zwyci?zcy regat na Zalewie Pr??yckim otrzymaj? Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego. 8. Wpisowe: 20 z? od osoby, dla uczniów i studentów – zni?ka 50%. 9. Wy?ywienie podczas trwania regat: we w?asnym zakresie. Przewiduje si? zorganizowanie ogniska i grilla w Porcie Uraz na zako?czenie 1 dnia imprezy. 10. Noclegi: dla uczestników regat s? zarezerwowane noclegi w Porcie Uraz: - w tawernie – 10 miejsc w cenie 40 z? od osoby, - na wspólnej sali bez ?ózek w cenie 10 z? od osoby, w zwi?zku z czym nale?y si? zaopatrzy? si? w karimaty i ?piwory. Op?ata za nocleg b?dzie pobierana na miejscu w Porcie Uraz. 11. Informacje dodatkowe: W uzgodnieniu z kol. Piotrem S?abym z Portu Uraz w pierwszy dzie? regat (sobota) b?dzie zorganizowane holowanie jachtów z dolnego awanporu ?luzy Szczytniki do ?luzy R?dzin. Statek „ARKA” b?dzie oczekiwa? na ch?tnych w dolnym awanporcie ?luzy Szczytniki do godz. 08.00 rano! ?luzowanie przez ?luz? Miejsk? przewidziane jest o godz. 09.00. Do konwoju mo?na do??czy? równie? za ?luz? Miejsk?. Informacje w sprawie holowania bezpo?rednio u kol. Piotra S?abego tel. 601 870 090. ?luza Miejska jest czynna w godz. 06.00 – 20.00 (?luzowanie po wcze?niejszym zg?oszeniu na ?luzie Ró?anka tel. 71 329 13 98; 71 329 41 77 wew. 10). Koszty ?luzowa? za?ogi pokrywaj? we w?asnym zakresie. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w imprezie! Wroc?aw, 1 pa?dziernika 2012 r. Przewodnicz?cy Komisji Sportu,Turystyki i Rekreacji WrOZ? Leszek Mulka (tel. 694 390 262)
  2012-09-07    Tomek  
IX Regaty ?eglarskie o „Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego” 8 - 9 wrze?nia 2012 r.
   IX Regaty ?eglarskie o „Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego” 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty rozegrane zostan? na zalewie „Osobowice 1” we Wroc?awiu. Regaty rozegrane zostan? w terminie 8 - 9 wrze?nia 2012 r. Start do pierwszego wy?cigu nast?pi 8 wrze?nia 2012 r. o godz. 11:00. Zako?czenie regat przewiduje si? 9 wrze?nia o godz. 15:00. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi 9 wrze?nia o godz. 16:00 na przystani UKS ?eglarz
  2012-09-07    Iza  
ODPRAWA
   W dniu 9 wrze?nia ( niedziela) o godz. 18:00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych na HOW Rancho. Bardzo prosz? o przyniesienie propozycji imprez wspólnych(wszystkich dru?yn) na rok 2012/2013.
  2012-08-10    Iza  
zbiórka alarmowa
   W dniu jutrzejszym sobota 11,08 ok.godz,17.00 przyjedzie nasz sprz?t z Krzeczkowa,bardzo prosz? o pomoc przy roz?adunku .To potrwa tylko chwilk? je?li stawimy si? wszyscy. Do zobaczenia na Rancho,
  2012-07-23    Tomek  
Zbiórka na wyjazd na obóz II turnusu
   Zbiórka dzieci na wyjazd na obóz II turnusu do Krzeczkowa w dniu 25.07.2012 o godz.08:00 na placu przy Urz?dzie Marsza?kowskim ul. Mazowiecka
  2012-06-26    Iza  
Za?adunek sprz?tu
   Dnia 29.06.br.o godz.16.00 rozpocznie si? za?adunek sprz?tu ?eglarskiego na samochody,zobowi?zuj? kadr? wszystkich obozów do stawienia si? na Rancho i pomoc.Za?adunkiem kieruje Jerzy ?urowski. Do dnia 28.06 - do wieczora, ca?y sprz?t jad?cy na obóz musi by? spakowany i przygotowany do za?adunku w dniu nast?pnym.
  2012-06-12    Tomek  
Pierwszy DOLNO?LASKI KARNAWA? ODRZA?SKI - Wroc?aw, 17 czerwca 2012
   Serdecznie zapraszamy do udzia?u w "Pierwszym Dolno?l?skim Karnawale Odrza?skim", który odb?dzie si? w niedziel? nad Odr?! Parada ?odzi, wspania?a muzyka, ta?ce, pokazy, konkursy oraz wiele innych atrakcji dla doros?ych i dla dzieci.
  2012-05-19    Kosik  
Zlot Hufca Wroc?aw
   http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/578423,wroclaw-ponad-300-zuchow-harcerzy-i-wedrownikow-na-zlocie,id,t.html
  2012-05-01    Iza  
MATURA 2012
   Wszystkim Rancherom przyst?pujacym do egzaminu maturalnego, po?amania piór,zero stresu i g?owy pe?nej przydatnych wiadomo?ci,?ycz? wszyscy, którzy ju? ten egzamin zdali oraz ci, co zdawa? jeszcze b?d? w nast?pnych latach.Trzymamy kciuki.
  2012-04-29    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 1 maja o godz. 18:00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych na Rancho.
  2012-04-22    Tomek  
Uroczyste Otwarcie Sezonu Zwi?zku ?eglarskiego
   Uroczyste Otwarcie Sezonu 2012! Aura za oknem wreszcie pozwala cieszy? si? wiosn?. W zwi?zku z tym w imieniu ca?ego Zarz?du, chcemy zaprosi? ?eglarzy zrzeszonych we Wroc?awskim Okr?gowym Zwi?zku ?eglarskim oraz wszystkich mi?o?ników ?eglarstwa na oficjalne Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2012. Uroczysto?? odb?dzie si? w dniu 28 kwietnia 2012 na Przystani UKS ?eglarz, ul. Osobowicka 70 we Wroc?awiu. Rozegrane zostan? równie? "Regaty ?eglarskie Otwarcia Sezonu 2012" w klasach: OPTIMIST (gr. A, B i C) oraz CADET i EUROPA.Omega, kabinowe i inne. Start do pierwszego wy?cigu o godzinie 11.00. Do zobaczenia nad Odr? w ?eglarskim stylu i z g?owami pe?nymi ?eglarskich pomys?ów na sezon 2012! Zach?camy do zapoznania si? z zawiadomieniem o uroczysto?ci i regatach zawartym na stronie Zwi?zku www.wrozz.wroclaw.pl
  2012-04-18    Tomek  
Bezpiecze?stwo Jachtó Morskich nowe rozporz?dzenie 2012r.
   Informujemy, ?e ukaza?o si? i wesz?o w ?ycie 11 kwietnia 2012 roku rozporz?dzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie bezpiecznego uprawiania ?eglugi przez jachty morskie. Tekst rozprz?dzenia do pobrania na stronie PZ? [ pya.org.pl] lub na stronie ministerstwa.
  2012-04-12    Tomek  
Otwarcie Sezonu na Rancho 2012
   Dnia 14 kwietnia - sobota, o godz. 16:00 odb?dzie si? Otwarcie Sezonu ?eglarskiego. Zapraszamy wszystkich sympatyków i przyjació? do obecno?ci na apelu na terenie HOW Rancho. Zaraz po apelu odb?dzie si? reaktywowany festiwal piosenki "Ranchoshant '12"
  2012-03-06    Tomek  
ODZNACZENIA DLA NASZEGO BY?EGO KOMENDANTA HUFCA
   29 lutego dwoje dolno?l?skich instruktorów zosta?o odznaczonych: -hm. Barbara Lechota - hufiec ?widnica - Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski -hm. Krzysztof Ko?odziejczyk - Srebrnym Krzy?em za Zas?ugi Serdeczne gratulacje i ?yczenia wytrwa?o?ci w kolejnych latach s?u?by ?ycz? Instruktorzy Komendy Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Komendant Chor?gwi hm. Marian ?ata
  2012-02-23    Tomek  
Szanty we Wroc?awiu 1-4 marca 2012
   Festiwal Szanty we Wroc?awiu 2012, trwa? b?dzie od 1 do 4 marca w Sto?ówce Akademickiej Politechniki Wroc?awskiej przy Wybrze?u Wyspia?skiego 27. B?d? to ju? XXIII Spotkania z Piosenk? ?eglarsk? i Muzyk? Folk. Klubem festiwalowym pozostaje, jak zawsze ?ykend przy Podwalu 37. ?ród?o www.wroclaw.pl
  2012-02-09    Iza  
odprawa
   W zwi?zku z piln? potrzeb? spotkania si? w gronie dru?ynowych ,zmieniam termin odprawy na dzie? 17 lutego o godz,18.00 .
  2012-02-02    Kosik  
Potrzebna Krew
   Pilnie potrzebna krew - Wiadomo?? na stronie g?ównej. / Kosik
  2012-02-01    Iza  
UWAGA ZIMA ! do bezwzgl?dnego przestrzegania
   W zwi?zku z niskimi temperaturami i pozornie zamarzni?t? ODR?,bardzo prosz? zwróci? uwag? m?odzie?y podczas najbli?szych zbiorek o kategorycznym zakazie wchodzenia na lód na rzece.Odpowiedzialni wszyscy instruktorzy HOW.
  2012-01-09    Iza  
zapraszam na odpraw?
   Witam,w najbli?sz? sobot? zapraszam na pierwsz? w tym roku odpraw? druzynowych.Spotkajmy si? o godz,16 z pomys?ami na dalsz? prac?, serdecznie zapraszam.Herbat? w du?ej kuchni przygotowuje instruktor dy?urny,
  2011-12-15    Tomek  
Spotkanie Wigilijne na Rancho
   W najbli?sz? sobot? 17 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onków, ich rodziców i naszych sympatyków serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne - Komenda O?rodka
  2011-11-23    Tomek  
ODPRAWA na Rancho
   Odprawa dru?ynowych i funkcyjnych w dniu 26.11,br o godz,17.00.W planie rajd "Ranchocz?ap". Obecno?? obowi?zkowa
  2011-10-15    Tomek  
ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2011
   ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2011 HOW Rancho zaprasza wszystkich cz?onków, rodziców i sympatyków na uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego, które odb?dzie si? na przystani w dniu 22 pa?dziernika (sobota). o godz. 15:30 [ uroczysty apel ko?cz?cy sezon ] od ok. 11:00- sp?yw [hol do miasta ] ?egnaj?cy sezon i zabawy integracyjne ; po apelu ok.godz.16:30 - ognisko Do zobaczenia !
  2011-10-10    Tomek  
16 pa?dziernika w HOW "Stanica" zaprasza na obchody zako?czenia sezonu ?eglarskiego 2011!
   HOW "Stanica" serdecznie zaprasza wszystkie harcerki i harcerzy na obchody zako?czenia sezonu ?eglarskiego 2011! Program na ten dzie?, 16. pa?dziernika (niedziela), jest nast?puj?cy: a) cz??? l?dowa: 10.00 - zbiórka na gr? b) cz??? wodna: 09.30 - wyp?yni?cie na regaty 10.00-12.30 regaty na Odrze [okolica gazoci?gu i Rancho] c) cz??? wspólna: 13.30 - uroczysty apel. Zg?oszenia ekip na gr? i za?óg na regaty z w?asnymi omegami mailowo na adres: joanna.huzar@gmail.com Czuwaj! Joanna Huzar przyboczna w 5WrWDH
  2011-10-05    Iza  
odprawa
   Zapraszam na odpraw? dru?ynowych w dniu 8.10,br o godz,16.00.w planie "Zako?czenie sezonu" w dniu 22.10.br.Obecno?? obowi?zkowa
  2011-09-26    Tomek  
17 Regaty D?ugodystansowe 01-02.10.2011
   W najbli?szy weekend, tj. 01.10-02.10.2011, odb?d? si? 17 Regaty D?ugodystansowe. Zapisy na przystani Fundacji Hobbit w sobot? od 09.30 - 10.30, nast?pnie za?ogi rozegraj? 4 wy?cigi na trasie od ?luzy R?dzi?skiej do Portu Uraz, gdzie nast?pi rozdanie nagród i ognisko. 02.10.2011 o 09.00 odb?dzie si? start do regat o Puchar Starosty Trzebnickiego na Zalewie Pr??yckim. . Zapraszamy do wzi?cia udzia?u! Zawiadomienie o regatach znajdziecie w dziale: Pliki do pobrania.
  2011-09-20    Tomek  
Rozmy?lania nad hufcem" - Porozmawiajmy !
   "Rozmy?lania nad hufcem" - Porozmawiajmy ! Instruktorko! Instruktorze! Dru?ynowy! Dru?ynowo! Zjazd Hufca zbli?a si? wielkimi krokami! Ale to w?a?nie dobry czas na zastanowienie si? w pe?nym gronie nad sprawami NASZEGO hufca. Rozmowa jest najlepszym sposobem kontaktu, który jest potrzebny do dobrej wspó?pracy. Dlatego POROZMAWIAJMY! :) Na omówienie i wspólne zastanowienie si? nad czym musimy popracowa? oraz jakie wytyczymy sobie nowe cele, a tak?e na samodzielne wypracowanie w?asnej opinii przed Zjazdem, zapraszamy: 2 pa?dziernika 2011 r. 9.30 - 15.00, pl. ?w. Macieja 5, budynek hufca, II pi?tro, siedziba stowarzyszenia "Nowa Rodzina"
  2011-09-20    Tomek  
Regaty: "Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego"
   W dniach 24.09-25.09.2011 na Zimowisku Barek nr I i II odb?d? si? kolejne regaty ?eglarskie zarówno dla najm?odszych regatowców jak i dla tych bardziej doros?ych. Zimowisko barek I: Regaty: "Mistrzostwa Okr?gu 2011", "Puchar UKS ?eglarz" oraz "Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego" Miejsce: Przysta? UKS ?eglarz, ul. Osobowicka 70, Wroc?aw Staruj?ce klasy: Optimist, Optimist Popularny, Cadet, Europa, Laser R, Ok Dinghy Zg?oszenie do regat: biuro regat w godz. 09.00 - 10.30 Zimowisko barek II: Regaty: "Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego" Miejsce: Zimowisko barek I i II Starujace klasy: Optimist, Optimist Popularny, Cadet, Europa, Laser R, Ok Dinghy, Omega, Omega Sportowa, ?odzie kabinowe Zg?oszenia: biuro regat ul. Osobowicka 70 Zapraszamy wszystkich ?eglarzy do uczestnictwa!
  2011-09-17    Tomek  
ZALEGALIZOWANIE POSIADANYCH UPRAWNIE? INSTRUKTORSKICH
   13 wrze?nia 2011 roku Senat RP przeg?osowa? uchwalon? wcze?niej przez Sejm RP Ustaw? z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy o ?egludze ?ródl?dowej. Zmiana zapisów tej ustawy dotyczy osób maj?cych uprawnienia do szkolenia na pa?stwowe stopnie ?eglarskie i motorowodne. Szczegó?owiej w zak?adce SZKOLENIA
  2011-09-04    Iza  
ODPRAWA
   Zwo?uj? na dzie? 10 wrze?nia na godz. 17:00 odpraw? dru?ynowych. OBECNO?? OBOWI?ZKOWA!!!
  2011-08-16    Iza  
Pomoc
   Bardzo prosz? o pojawienie si? na Rancho jutro (?roda 17.08) o godz. 17:30 w celu z?o?enia namiotów. Wszystkie osoby, które s? aktualnie we Wroc?awiu bardzo prosz? o obecno??, oraz o powiadomienie harcerzy ze swoich dru?yn.
  2011-07-30    Tomek  
Ograniczone przywrócenie ruchu ?eglugowego na Odrze
   Od dnia 27 lipca br. na odcinku Górnej Odry od wlotu do górnego kana?u ?luzy Szczytniki (km 250,10) do Przystani Kardynalskiej (km 251,30) – mog? porusza? si? jedynie obiekty p?ywaj?ce o mocy powy?ej 30KM Równocze?nie zawiadamiamy, ze prze?wity pod mostami Grunwaldzkim i Pokoju s? zmniejszone o 58 cm w stosunku do normalnego poziomu pi?trzenia (wg stanu na godz. 8.00 w dniu 25.07.br.)
  2011-07-22    Tomek  
ZAMKNI?CIE SZLAKÓW ?EGLUGOWYCH
   W zwi?zku z aktualn? sytuacj? hydrologiczno – meteorologiczn? na terenie po?udniowo- zachodniej Polski oraz prognozowanym przekroczeniem stanu 700 cm na wodowskazie w Miedoni, Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje o zamkni?ciu szlaku ?eglownego Odry skanalizowanej na odcinku: od Ko?la do O?awy, ?ródmiejskiego w?z?a wodnego (z jego wszystkimi odga??zieniami), od km 251,30 rz. Odry (rozdzia? na Odr? Po?udniow? i Pó?nocn?) do km 254,10 rz. Odry (po??czenie Odry Po?udniowej i Pó?nocnej, na odcinku od ?luzy O?awa do ?luzy Bartoszowice oraz odcinka bocznego w?z?a wroc?awskiego od ?luzy Szczytniki do ?luzy Miejskiej. W dniu tym zamkni?ta zostanie równie? brama powodziowa na kanale Miejskim. Obiekty p?ywaj?ce znajduj?ce si? w ruchu ?eglugowym winny schroni? si? w najbli?szym porcie lub w rejonie stopnia wodnego, gdzie dozwolony jest bezpieczny postój statków na czas przej?cia fali wezbraniowej.
  2011-07-19    Tomek  
Przyj?cie na o?rodku grupy litewskiej
   W dniu 23 lipca o godz. 16:00 zapraszam wszystkich do pomocy przy rozstawianiu namiotów dla przyje?d?aj?cej do nas w go?cin? gruby m?odzie?owej z Litwy. Licz? na niezawodne przybycie wszystkich przebywaj?cych obecnie we Wroc?awiu .
  2011-06-27    Iza  
Pakowanie sprz?tu
   W dniu 29 czerwca o godz. 16:30 zapraszam wszystkich do pomocy przy za?adunku sprz?tu wyje?d?aj?cego na obóz do Krzeczkowa. Licz? na niezawodne przybycie i rzeteln? prac?.
  2011-06-07    Tomek  
XII Regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia
   W dniu 18 czerwca ok. godz.10:00 zostan? rozegrane regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia. Szczegó?y w zawiadomieniuw zak?adce FORUM
  2011-05-25    Iza  
Listy uczestników
   Bardzo prosz? na odpraw? w sobot? przynie?? wykaz uczestników, którzy brali udzia? w obchodach 45 lecia (tylko imi? i nazwisko).
  2011-05-25    Iza  
Odprawa
   W najbli?sz? sobot? (28 maja) o godz. 16:00 zapraszam dru?ynowych oraz funkcyjnych O?rodka na odpraw? po?wi?con? g?ównie akcji letniej. Bardzo prosz? mie? przy sobie wykaz kadry obozowej I i II turnusu w Krzeczkowie.
  2011-05-18    Iza  
Pomoc
   W zwi?zku z uko?czeniem prac remontowych w Harcówce i Komendzie zwo?uj? funkcyjnych oraz ch?tnych z dru?yn O?rodka do uporz?dkowania pomieszcze? oraz pomoc w rozstawieniu namiotów na Zlot Chor?gwi w sobot? o godz. 11:00.
  2011-05-05    Iza  
ODPRAWA
    Dnia 6 maja (pi?tek) o godz. 18.30 odprawa dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho.
  2011-04-27    Tomek  
OTWARCIE SEZONU WODNIACKIEGO 2011
   OTWARCIE SEZONU NA ODRZE Odrza?ska Wiosna 2011 odb?dzie si? dnia 7 maja 2011 r. na Przystani Wio?larskiej Pegaz ul. Pasterska 2 we Wroc?awiu (zjazd z Mostu Trzebnickiego) Organizatorzy serdecznie zapraszaj?. W imprezie wiele atrakcji równie? l?dowych.
  2011-01-23    Tomek  
By?y Prezes WrOZ? Ryszard J?drzejewski odszed? na wieczna wacht?
   22 stycznia 2011 r. po d?ugiej chorobie odszed? Rysiek J?drzejewski - by?y prezes WrOZ?, kapitan jachtowy, nasz kolega. Jego ostatnie po?egnanie odb?dzie si? na cmentarzu osobowickim we Wroc?awiu w ?rod? 26 stycznia 2011 o godz. 15.20. Cze?? Jego Pami?ci! Zarz?d WrOZ?
  2011-01-11    Iza  
odprawa
   Witam w Nowym Roku. W najbli?sz? sobot? 15.01.10 spotykamy si? na odprawie o godz.17.00 Godzina uleg?a zmianie ze wzgl?du na planowane uroczyste zbiórki. Serdecznie zapraszam
  2010-12-31    Tomek  
?yczenia noworoczne od Komendanta Hufca
   Druhny i Druhowie! Przyjaciele! Za kilka chwil b?dziemy wita? nowy 2011 rok. Pragn? Wam wszystkim z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia, niech nowy rok b?dzie dla Was wszystkich szcz??liwy i obfitowa? w pi?kne zdarzenia, które doprowadz? do Wielkiej Przygody ?ycia. Druhno, Druhu! Nowy rok to - zwyk?o si? mawia? - dobra okazja do tego, by si? zmieni?. Ja jednak pragn? ?yczy? Wam, aby?cie pozostali nadal sob?. Nie pozwólcie zniszczy? w sobie tego, co Was wyró?nia w t?umie, co jest pi?kne i niepowtarzalne. Niech to co jest w Was najlepsze zmienia otaczajacy ?wiat na lepszy. Razem mo?emy to zrobi? lepiej. ?ycz? aby nowy rok jedynie ubogaca? "ustaw?" Twojego, Druhno - Druhu, ?ycia o rozs?dne "poprawki". Czuwaj! hm. Krzysztof Ko?odziejczyk komendant Hufca Wroc?aw
  2010-12-15    Tomek  
Spotkanie Wigilijne '10 na Rancho
   W najbli?sz? sobot? 18 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onków, ich rodziców i naszych sympatyków serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne - Komenda O?rodka
  2010-12-03    Tomek  
Rajd Miko?ajkowy 04-05.12.2010
    Rajd Miko?ajkowy 04-05.12.2010 - zbiórka o godz.07:30 na parkingu Urz?du Marsza?kowskiego przy ul.Mazowieckiej.
  2010-11-17    Tomek  
ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
   Dnia 20 listopada (sobota) o godz. 15.00 odprawa dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho.
  2010-11-12    Iza  
Ostatnie po?egnanie
   Uroczysto?ci pogrzebowe i ostatnie po?egnanie Wojtka Ziewca odb?dzie si? we wtorek 16.listopada o godz.12.00 na cmentarzu przy ul.Bardzkiej
  2010-11-10    Iza  
zawiadomienie
   Z przykro?ci? informuj? o nag?ej ?mierci Dh.hm Wojtka Ziewca,wieloletniego instruktora Hufca Wroc?aw Krzyki by? min,zast?pc? komendanta hufca,kwatermistrzem,oddanym koleg? i przyjacielem. O terminie ostatniego po?egnania powiadomi? w pi?tek.
  2010-10-31    Tomek  
ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2010
   HOW Rancho zaprasza wszystkich cz?onków, rodziców i sympatyków na uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego, które odb?dzie si? na przystani w dniu 6 listopada (sobota). o godz. 15:00 [ uroczysty apel ko?cz?cy sezon ] od ok. 12:30- gry i zabawy integracyjne ; po apelu ok.godz.15:30 - ognisko i grill z kie?baskami. Do zobaczenia !
  2010-10-31    Kosik  
Halloween
   
  2010-10-22    Tomek  
Uroczyste Zamkni?cie Sezonu we Wroc?awskim Zwi?zku Zeglarskim
   Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski serdecznie zaprasza na uroczyste Zako?czenie Sezonu 23.10.2010r. (sobota) w programie: 1100-1500 - Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? – Osobowice - Zimowisko Barek nr 2 Regaty o B??kitn? Wsteg? Odry – Osobowice – przysta? Fundacji Hobbit - Kozanów 1600 – Uroczystosc Zamkni?cia Sezonu 2010 - przysta? Fundacji Hobbit - Kozanów Og?oszenie wyników regat 1700 – Pocz?stunek, spotkanie ?eglarskie Z ?eglarskim pozdrowieniem Zarz?d
  2010-10-18    Iza  
Ostatnie po?egnanie
   Ze smutkiem zawiadamiam, ?e zmar? tato naszego instruktora Przemka Romankiewicza, Pan Jerzy Romankiewicz. Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? 22 pa?dziernika o godz. 12:00, msza po?egnalna w Ko?ciele przy ul.Wittiga 10, pogrzeb o godz.14:00 na Cmentarzu Parafialnym ul.Sm?tna. Pan Jerzy Romankiewicz by? przyjacielem harcerzy, kocha? Krzeczków tak jak my.
  2010-10-11    Tomek  
PRACOWITA SOBOTA ! 16 pa?dziernika 2010
    W najbli?sz? sobot? tj.dnia 16 pa?dziernika o godz.11.00 spotykamy si? na Rancho w celu przygotowania do zimowania sprz?tu tak obozowego jak i p?ywaj?cego. Zadaniem tym kieruje Bosman Piotr ?mudzin, a ca?o?? nadzoruje Tomek Gil. W tym samym czasie ?e?ska cz??? klaruje wyremontowane ju? pomieszczenia w budynku socjalnym.Tym zadaniem kieruje osobi?cie dh.Komendantka Iza ?urowska. Licz? na du?e zainteresowanie Rancherów i serdecznie zapraszamy do wspólnej pracy.
  2010-10-07    Tomek  
ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
   Dnia 9 pa?dziernika (sobota) o godz. 15.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho. Obecno?? obowi?zkowa !
  2010-10-07    Tomek  
Ponownie otwarto przej?cie przez ?luz? Opatowice
   Z dniem 07.10.br. ponownie zosta? przywrócony przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice .Ale w dalszym ci?gu zamkniety pozostaje rejon Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
  2010-09-29    Tomek  
Kolejne zamkni?cie ?luzy OPATOWICE
   Z dniem 29.09.br. – przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice zosta? wstrzymany.Zmieniony zatem zosta? równie? termin jesiennych Regat D?ugodystansowych na 9-10 wrzesnia. !!! Nieczynny te? jest nadal odcinek Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
  2010-09-22    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 24 wrze?nia (pi?tek) o godz. 18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho. Obecno?? obowi?zkowa !
  2010-09-16    Tomek  
Otwarto przej?cie przez ?luz? Opatowice
   Z dniem 16.09.br. zosta? przywrócony przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice .Zamkniety nadal pozostaje rejon Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
  2010-09-13    Tomek  
Pononwe ograniczenia w korzystaniu ze szlaków Odry wokó? Wroc?awia
   Z dniem 12.09.br. – przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice zosta? wstrzymany.Zamkniety zosta? równie? rejon Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
  2010-09-10    Tomek  
Od jutra otwarte wszystkie szlaki Odry
   Z dniem 11 wrze?nia w obr?bie Wroc?awia otwarte bed? ju? wszystkie szlaki Odry
  2010-09-03    Tomek  
Zamkni?cie szlaków wodnych Odry
   Z uwagi na podwy?szone przep?ywy naturalne zamkni?ta zostaje ca?a Odra skanalizowana od km 98,6 do km 281,6 (stopie? wodny Brzeg Dolny) z bocznym wroc?awskim w?z?em wodnym, kana?em Miejskim (na ca?ej d?ugo?ci) i ?ródmiejskim w?z?em wodnym Wroc?awia.
  2010-08-30    Tomek  
?lub naszego kolegi dh.Dariusza Wychodila
   Dnia 4 .09. br zostali?my zaproszeni na ?lub Agnieszki Szyma?skiej i Dariusz Wychodila na godz.15:00 do koscio?a ?w.Anny przy ul. Brodzkiej 163 we Wroc?awiu.
  2010-08-03    Tomek  
Powrót sprz?tu p?ywaj?cego z Krzeczkowa
   Wszystkich, którzy s? na miejscu prosz? o przybycie i pomoc w roz?adunku sprz?tu p?ywaj?cego powracaj?cego z obozu w Krzeczkowie jutro t.j. 4 sierpnia w godz.16 - 17 oczywi?cie jak zwykle na RANCHO
  2010-07-18    Tomek  
Kolejna smutna wiadomo??
   Ze smutkiem zawiadamiamy, ?e w pi?tek zmar? ojciec naszej dh Komendant Izy Zurowskiej [ te?? i dziadek] naszych instruktorów dh. Jurka , Asi i Marka.
  2010-07-15    Tomek  
Adres korespondencyjny na Baz? Obozow? w Krzeczkowie
   Adres naszej bazy w Krzeczkowie jest nast?puj?cy: ZHP Baza Obozowa Hufca Wroc?aw w Krzeczkowie 66-232 Mostki k/?wiebodzina z dopiskiem Podobóz ?eglarski.
  2010-06-29    Tomek  
Nr konta bankowego - te? na wp?aty obozowe
    konto: BG? SA Oddzia? we Wroc?awiu 02203000451110000000354410 Dla wp?at na obóz prosimy o dopisek - obóz Wiele? lub obóz Krzeczków
  2010-06-24    Iza  
Pakowanie sprz?tu
   W najbli?sz? sobot? tj. 26.06 od godz. 10.00 rozpoczynamy za?adunek sprz?tu obozowego. Bardzo prosz? o niezawodne przybycie i pomoc przy pracy.
  2010-06-14    Kosik  
Spotkanie przedobozowe - Krzeczków
   Dnia 19 czerwca o godz.15.00 odb?dzie si? zebranie dla rodziców dzieci wyje?dzaj?cych na obóz do KRZECZKOWA W TERMINIE OD 15.07.ZAPRASZAMY
  2010-06-13    Tomek  
Odznaczenie dla Komendantki naszego O?rodka
   Z okazji 100-lecia Ruchu Harcerskiego srebrnym medalem "Za zas?ugi dla obronno?ci kraju" zosta?a odznaczona nasza druhna Komendantka hm.Izabela ?urowska. Serdeczne gratulacje.
  2010-06-06    Iza  
14 dni ?a?oby
   W zwi?zku ze ?mierci? naszego kolegi Kacpra Skulskiego og?aszam 14-dniow? ?a?ob? od dnia 06 czerwca do 20 czerwca.
  2010-06-02    Kosik  
Zmar? Kacper Skulski
   W dniu 01.06.2010 zmar? nasz kolega Kacper Skulski.Pogrzeb odb?dzie sie w sobot? 05.06.2010 o godz.13:50 na cmentarzu przy ul. Kie?czowskiej.
  2010-06-01    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 5 czerwca (w sobot?) o godz. 16.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
  2010-05-27    Iza  
Zarz?dzenie
   Zarz?dzam od pi?tku 28.05 do niedzieli 30.05 porz?dkowanie O?rodka po zalaniu - w pierwszej kolejno?ci pomieszcze? w budynku socjalnym oraz toalet zewn?trznych. Podczas sprz?tania nale?y pobra? u dh.Tomka bezwzgl?dnie r?kawice ochronne.
  2010-05-27    Tomek  
Odwo?ane regaty d?ugodystansowye "Wiosna 2010" w terminie 05-06 czerwca 2010
   Odwo?ane regaty d?ugodystansowe- z powodu z?ej sytuacji hydrologicznej na Odrze i na szlakach wodnych we Wroc?awskim W??le Wodnym w wyniku powodzi, regaty ?eglarskie "IV Wiosenne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe Wiosna 2010" nie odbed? si? w przewidzianym terminie tj. w dniach 2010.06.05-06. Imprez? planuje si? zorganizowa? w pó?niejszym terminie, kiedy warunki na to b?d? pozwala?y. Informowac na stronie internetowej WrOZ?.
  2010-05-20    Tomek  
Wazne nr telefonów
   WA?NE KONTAKTY: Ca?odobowy numer Centrum Zarz?dzania Kryzysowego: 71 371 67 04 Pozosta?e telefony alarmowe: 71 777 70-37 71 777 70-53 Stra? Miejska: 986 W razie bezpo?redniego zagro?enia zdrowia i ?ycia dzwoni? na telefony ratunkowe: Pogotowie Ratunkowe – 999 Stra? Po?arna – 998 Policja – 997 Numer ratunkowy - 112
  2010-05-20    Tomek  
Zamkni?cie szlaków wodnych Odry
   Z uwagi na podwy?szone przep?ywy naturalne zamkni?ta zostaje ca?a Odra skanalizowana od km 98,6 do km 281,6 (stopie? wodny Brzeg Dolny) z bocznym wroc?awskim w?z?em wodnym, kana?em Miejskim (na ca?ej d?ugo?ci) i ?ródmiejskim w?z?em wodnym Wroc?awia,a tak?e Odra swobodnie p?yn?ca od ?luzy Brzeg Dolny do Cigacic.
  2010-05-19    Kosik  
Zmiana terminu - 100 LAT RUCHU HARCERSKIEGO
   ZE WZGL?DÓW POGODOWYCH I WYSOKIEGO STANU ODRY PRZENOSIMY IMPREZ? Z OKAZJI 100 LAT RUCHU HARCERSKIEGO NA DZIE? 13 CZERWCA O GODZ.17.00 SERDECZNIE PRZEPRASZAMY ZA ZMIAN?
  2010-05-11    Kosik  
Obóz 2010 - Krzeczków
    Krzeczków 2010 - obóz ?eglarski w Krzeczkowie nad Nies?yszem. Termin 15.07-05.08 (21dni). Cena 1250z?; Zg?oszenia Micha? Mitkowski tel.504 479 689 Wi?cej w zak?adce : wypoczynek
  2010-05-03    Iza  
Rozpocz?cie Sezonu 2010
   Dnia 8 maja - sobota, o godz. 16:00 odb?dzie si? Otwarcie Sezonu ?eglarskiego. Zapraszam wszystkie dru?yny, kadr? instruktorsk? oraz wszystkich sympatyków do obecno?ci na apelu na terenie HOW Rancho. Rozpocz?cie Sezonu w tym roku obchodzimy wspólnie ze wszystkimi O?rodkami ?eglarskimi, oraz OZ?, dlatego te? nasza obecno?? z racji gospodarzy obchodów jest obowi?zkowa. Przypominam te? o regulaminowym umundurowaniu. Dru?yny O?rodka powinny stawi? si? do godziny 15:00.
  2010-04-28    Tomek  
Wytawa z okazji 100-lecia polskiego Harcerstwa na RANCHO - 22 maja 2010
   Rok 2010 jest rokiem obchodów jubileuszu 100-lecia polskiego Harcerstwa. Dolno?l?skim obchodom patronuje Marsza?ek Województwa Dolno?l?skiego Marek ?api?ski. Z tej okazji Harcerski Kr?g Seniorów by?ego III Hufca Wroc?aw-Krzyki organizuje 22 maja br. (sobota) o godz.16.00 na terenie Harcerskiego O?rodka Wodnego "Rancho" przy ul. Na Grobli 49 we Wroc?awiu plenerowe spotkanie harcerzy i instruktorów by?ych hufców wroc?awskich. Atrakcj? spotkania b?dzie wystawa "100 lat Harcerstwa - nasze pami?tki", okoliczno?ciowe wydawnictwo, odznaka i karta pocztowa. Honorowy patronat nad naszym spotkaniem obj??a Komendantka Dolno?l?skiej Chor?gwi ZHP hm. Barbara Matuszewska oraz Pose? do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg. Bardzo serdecznie zapraszamy do udzia?u w spotkaniu oraz do rozpropagowania naszej imprezy w?ród ca?ej wroc?awskiej braci harcerskiej. Spotkanie na pewno b?dzie okazj? do wspomnie?, rozmów o historii i dniu dzisiejszym harcerstwa, a zw?aszcza do sympatycznych spotka? z dawno niewidzianymi przyjació?mi, weteranami harcerskimi wszystkich wroc?awskich pokole?. Mamy nadziej?, ?e nie zabraknie Druhny/Druha na naszym spotkaniu.
  2010-04-15    Tomek  
Msza ?a?obna na wroc?awskim Rynku
   Druhny i Druhowie! W imieniu Komendanta Hufca zapraszam na Msz? ?a?obn? w najbli?szy pi?tek o godz. 18.00 - miejsce wroc?awski Rynek. Msza ?a?obna odprawiana b?dzie w intencji ofiar katastrofy spod Smole?ska.
  2010-04-12    Tomek  
Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP - 30 dniowa ?a?oba w ZHP
   Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP [ L. 1/2010 ] Druhny i Druhowie ! 10 kwietnia 2010 roku tragicznie zapisze si? w historii naszego narodu nie tylko jako 70. rocznica mordu w Katyniu, ale równie? jako dzie? katastrofy lotniczej, w której zgin?? prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy?ski, protektor ruchu harcerskiego, wraz z kilkudziesi?cioma osobami, cz??ci? elity naszego narodu. ?adne s?owa nie oddadz? i nie wyra?? bólu, jaki wype?nia nasze my?li i przenika harcerskie serca. Zgin?li przedstawiciele najwy?szych w?adz pa?stwowych, duchowie?stwa i Wojska Polskiego. Osoby nam bliskie, a w?ród nich nasi „Niezawodni Przyjaciele”. Ich ofiara staje si? dla nas wyrazem s?u?by i umi?owania najwy?szych warto?ci naszej Ojczyzny. Druhny i Druhowie ! 1. Og?aszam trzydziestodniow? ?a?ob? w Zwi?zku Harcerstwa Polskiego.
  2010-04-10    Iza  
Msza
   W imieniu Komendanta Hufca zapraszam wszystkich w niedziel? 11 kwietnia na godz. 10.00 do Ko?cio?a Garnizonowego, odb?dzie si? tam uroczysta msza w intencji osób, które zgin??y w tragicznej katastrofie samolotu w dniu 10 kwietnia.
  2010-04-09    Tomek  
Otwarcie Sezonu Turystycznego na Odrze
   Wroc?awskie Otwarcie Sezonu Turystycznego na Odrze w sobote 24 kwietnia 2010 na terenie Harcerskiego O?rodka Wodnego „Stanica” we Wroc?awiu przy ulicy Ko?uchowskiej (Biskupin). Organizator: Wroc?awskie Stowarzyszenie ?eglarskie „Port Stanica” na zlecenie Gminy Wroc?aw. Uczestnicy: Zaproszeni go?cie; VIP, przedstawiciele w?adz miejskich i wojewódzkich, instytucji i organizacji zwi?zanych z Odr?, turystyk? wodna i ?eglug?, przedstawiciele klubów i stowarzysze? wodniackich, przedstawiciele mediów oraz mieszka?cy Wroc?awia (akcja „Otwarta przysta?”). Partnerzy w organizacji: harcerze z HOW Stanica, zainteresowane kluby, sponsorzy Akcja „Otwarta przysta?” W godzinach 11.00 - 17.00 na terenie HOW, przyleg?ych terenach nadbrze?nych, zatoce i Odrze b?d? si? odbywa?: - nieodp?atne wypo?yczanie kajaków i ?odzi wios?owych - p?ywania ?odziami ?aglowymi - p?ywania motorówkami – prezentacja silników przyczepnych do ?odzi marki PARSUN - wy?cigi kajakowe i wios?owe - zabawy marynistyczne dla dzieci i m?odzie?y - konkursy i zawody wodniackie ( z nagrodami) - w czasie imprezy b?dzie czynny bufet - prezentacje oferty sponsorów. Cz??? oficjalna 12.00 - 12.30 - przybycie zaproszonych go?ci – zwiedzanie przystani 12.30 - UROCZYSTY APEL - powitanie go?ci - przedstawienie programu dzia?a? w sezonie 2010. - prezentacje i wyst?pienia klubów - wyst?pienie przedstawicieli w?adz - podniesienie bandery, uroczyste otwarcie sezonu wodniackiego - odczytanie tekstu „Apelu do W?adz” oko?o 13.15 - pocz?stunek dla go?ci - kameralne spotkania i rozmowy - uczestnictwo w imprezach towarzysz?cych 14.30 - wyst?p zespo?u muzycznego
  2010-04-02    Tomek  
?yczenia Wielkanocne
   Radosnego prze?ywania czasu ?wi?t Wielkanocnych we wspania?ym gronie i mi?ej atmosferze ?ycz? Rancherzy
  2010-03-26    Tomek  
50 LAT HARCERSKIEGO O?RODKA MORSKIEGO W PUCKU
   Zaraz po wojnie puccy harcerze stworzyli niemal z niczego w?asn? stanic? wodn?. Niestety d?ugo si? ni? nie nacieszyli, po likwidacji harcerstwa w latach 40 przesz?a ona w inne r?ce, a po jego reaktywacji w roku 1957 nie uda?o si? jej odzyska?. W tej sytuacji pucki hufiec podj?? budow? nowej stanicy. Powsta?a ona w latach 1958 -59 na „ziemi, której nie by?o” - przybrze?nym bagienku, a projektantem by? druh Aleksander Wiecki, jeszcze przedwojenny komendanta puckiego hufca ZHP.Wi?cej na temat na stronie http://www.hompuck.org/
  2010-03-25    Tomek  
II Piknik ?eglarski „Marinowanie
   II Piknik ?eglarski „Marinowanie Mietków '2010”, odb?dzie si? w dniach 21-22 maja b.r. w Bo?ygniewie nad zalewem Mietkowskim, a jego integraln? cz?sci? b?dzie konkurs szant i piosenki morskiej , zaproszenie do wzi?cia udzia?u w imprezie.
  2010-03-15    Tomek  
Zarejestrowano i uruchomiono Dolno?l?ski Zwi?zek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
   Podczas posiedzenia Prezydium Zarz?du w dniu 12 marca br. zosta? przyj?ty w poczet cz?onków Polskiego Zwi?zku Motorowodnergo i Narciarstwa Wodnego Dolno?l?ski Okr?gowy Zwi?zek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, z siedzib? w Mirkowie przy ulicy Wroc?awskiej 11.
  2010-03-03    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 6 marca (w sobot?) o godz. 16.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
  2010-02-15    Iza  
Zarz?dzenie
   Nakazuj? konsultacj? w sprawie remontu ?ódek z Panem Szkutnikiem. Samodzielnie mo?na podejmowa? decyzje jedynie w sprawie osprz?tu i sprz?tu ratunkowego. Naprawy kad?ubów jachtów mog? odbywa? si? jedynie po wydaniu opinii Pana Szkutnika. Jednocze?nie wstrzymuj? wszystkie rozpocz?te remonty kad?ubów jachtów.
  2010-02-15    Iza  
ODPRAWA
   Zwo?uj? odpraw? dru?ynowych na dzie? 20 luty o godz. 19.00. Obecno?? obowi?zkowa.
  2010-01-11    Iza  
ODPRAWA
   Witam w Nowym Roku ! Najbli?sza odprawa dru?ynowych, w sobot? 16 stycznia o godzinie 16.00. Bardzo prosz? o zastanowienie si? nad formami akcji letniej w nadchodz?cym sezonie. Obecno??, oczywi?cie obowi?zkowa.
  2009-12-31    Tomek  
?yczenia na nadchodzacy rok 2010
   " Marze?, o które warto walczy?, rado?ci którymi warto si? dzieli?, przyjació? z którymi warto by? i nadziei bez której nie da si? ?y? " - takie oto ?yczenia sk?adamy wszystkim naszym harcerzom, instruktorom i sympatykom O?rodka - oraz tradycyjne Dosiego Roku. /Komenda HOW RANCHO/
  2009-12-23    Tomek  
?yczenia ?wi?teczne i Noworoczne od Komendanta Hufca Wroc?aw
    Niech te ?wi?ta b?d? czasem mi?o?ci, dobroci i ufno?ci, Niech ta Gwiazdka na niebie rozb?y?nie b?dzie dla nas Dobr? Nowin?,Niech b?dzie to czas spe?niania si? marze?, Niech nie zabraknie czasu dla tych których kochamy i tych których kochamy jeszcze za ma?o, Niech b?d? pe?ne ?yczliwo?ci i ciep?a domowego ogniska, Niech nie zabraknie ?piewania kol?d i pachn?cej choinki i zapachu ciasta. Niech ?wi?ta te b?d? najcudowniejsze A Nowy Rok niech b?dzie obfitowa? w szczególne i pi?kne dni, niech b?dzie pe?en nadziei i ufno?ci w lepszy ?wiat. Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczy Hm. Krzysztof Ko?odziejczyk Komendant Hufca Wroc?aw
  2009-12-14    Tomek  
Spotkanie Wigilijne na Rancho '09
    W najbli?sz? sobot? 19 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onków i sympatyków serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne - Komenda O?rodka
  2009-12-01    Tomek  
5-6 grudnia - rajd rancherski "RANCHOCZ?AP" 2009.
   5-6 grudnia odb?dzie si? rajd rancherski "RANCHOCZ?AP" 2009. Zbiórka dla wyje?d?aj?cych w sobot? 5 grudnia o godz.07:00 na parkingu przed Urzedem Marsza?kowskim, przy ul. Mazowieckiej [tam, gdzie jak zwykle wyje?d?amy na obozy] Dla przypomnienia: wa?ne ?eby mie? zmienne obuwie [ t.z.w. kapcie] (?piwór nie jest potrzebny !!!).
  2009-11-26    Tomek  
Odprawa dru?ynowych na Rancho
    Dnia 28 listopada (w sobot?) tym razem o godz. 16.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych.
  2009-11-05    Tomek  
Operacja ?agiel 2009 - wieczornica o Tall Ships Races - Baltic 2009
   Serdecznie zapraszamy na wieczornic?, której tematem b?d? relacje z udzia?u w Tall Ships Races - Baltic 2009 we wtorek 10.11.2009 o godz.18:00 oczywi?cie na Rancho. W 2009 roku harcerze i ?eglarze ze Stanicy wzi?li udzia? w najwi?kszym ?wi?cie ?aglowców. Odwiedzili Estoni?, Finladi? i Litw?, wystartowali w regatach, zobaczyli kawa? ?wiata, no i sami pokazali si? ?wiatu ;).
  2009-10-28    Kosik  
Wyszukiwarka grobow - Wroclaw
   Pojawi?a sie wyszukiwarka miejsc pochówku dla komunalnych cmentarzy Wroc?awskich. Przed Wszystkimi ?wi?tymi my?l?, ?e si? przyda : http://mobiwroclaw.nazwa.pl/kultura/cment_redit.html
  2009-10-23    Tomek  
Zaproszenie na Zako?czenie Sezonu 2009 na Rancho
   Serdecznie zapraszamy wszystkich cz?onków i sympatyków O?rodka na "Zako?czenie sezonu" na "Rancho" na godz.16:00.
  2009-10-16    Tomek  
Zaproszenie na Uroczyste Zako?czenie Sezonu 2009
   Zako?czenie sezonu i rozdanie nagród za przedpo?udniowe regaty na Przystani UKS ?eglarz przy ul. Osobowickiej 70o godz.16:30. Organizatorzy gor?co zapraszaj?.
  2009-10-16    Tomek  
ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
   Dnia 17 pa?dziernika (w sobot?) o godz. 17.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
  2009-10-02    Tomek  
Prze?o?one II Regaty o Puchar Przechodni Bosmana JK AZS odb?d? si? 03.10.2009
   Jacht Klub AZS Wroc?aw oraz Harcerski O?rodek Wodny Stanica z wielk? przyjemno?ci? zapraszaj? na II Regaty o Puchar Przechodni Bosmana Jacht Klubu. W ramach regat za?ogi harcerskie b?d? walczy?y o tytu? Harcerskiego Mistrza Jesieni. Dla 3 najlepszych za?óg zosta?y ufundowane drogocenne nagrody. Regaty odb?d? si? 03 pa?dziernika na akwenie Odry mi?dzy mostem Pokoju i bulwarem Piotra W?ostowica.
  2009-09-29    Tomek  
XV Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe
   XV Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe "WA?Y 2009" odb?d? si? 10-11.10.2009r.
  2009-09-24    Tomek  
ZJAZD SPRAWOZDAWCZY NASZEGO HUFCA
   Dnia 07 listopada ( ?roda) odb?dzie sie Zjazd Sprawozdawczy Hufca Wroc?aw.
  2009-09-20    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 25 wrze?nia (w pi?tek) o godz. 18.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
  2009-09-17    Tomek  
Manewry Ratownicze ZHP w Polkowicach
   Inspektorat Ratowniczy naszej chor?gwi oraz Komenda Hufca w Polkowicach maj? przyjemno?? zaprosi? wszystkich ch?tnych do udzia?u w I CHOR?GWIANYCH MANEWRACH RATOWNICZYCH. Odb?d? si? one 24-25.10.2009 roku w Polkowicach. Wpisowe to 20 z? od osoby. Termin nadsy?ania zg?osze? 4- osobowych patroli (w tym pe?noletni opiekun) mija 10.10.2009
  2009-09-09    Tomek  
ODPRAWA DRU?YNOWYCH W HUFCU
   ODPRAWA DRU?YNOWYCH w Hufcu 14 wrze?nia br. o godzinie 17.30 W programie: 1. Wst?pne podsumowanie HAL 2009 2. Zjazd Sprawozdawczy Hufca 3. Wst?pny terminarz przedsi?wzi?? programowych Hufca 4. Prezentacja propozycji programowej. Licz? na niezawodny udzia?.
  2009-09-08    Tomek  
Z?az Kr?gów Instruktorów Seniorów ZHP Chor?gwi Dolno?l?skiej
   Z?az Kr?gów Instruktorów Seniorów ZHP Chor?gwi Dolno?l?skiej. Karkonosze 2009 Organizatorzy: • Referat Starszyzny i Seniorów Chor?gwi Dolno?l?skiej • Komenda Chor?gwi Dolno?l?skiej • Komenda Karkonoskiego Hufca ZHP • Kr?g Instruktorów Seniorów „Liczyrzepa” Informacje szczegó?owe i program w zak?adce FORUM
  2009-09-04    Tomek  
10 wrze?nia od 7 do 16 nieczynna ?luza Ró?anka
   Z informacji RZGW Wroc?aw. Zak?ad Energetyczny we Wroc?awiu zawiadamia o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej na stopie? wodny Ró?anka.W zwiazku z tym zawiadamiamy, ?e w dniu 10.09.br. w godzinach od 7.00 do 16.00 wstrzymane b?d? ?luzowania obiektów p?ywaj?cych na tym stopniu.
  2009-07-22    Tomek  
Od dzi? ponowne udost?pnienie ?ródmiejskiego W?z?a Wodnego
   Za informacjami RZGW Wroc?aw : W dniu 22.07.br. od godz. 10.00 udost?pnia si? dla uprawiania ?eglugi szlaki wodne ?ródmiejskiego W?z?a Wodnego. Szczegó?owe informacje oraz warunki korzystania ze szlaku i mapa ?WW umieszczone s? na stronie internetowej RZGW w dziale „Wydzia? ?ródl?dowych Dróg Wodnych”.
  2009-07-16    Tomek  
Zamkni?cie ?luzy w Brzegu Dolnym
   Z informacji RZGW we Wroc?awiu: W dniach 27.07.- 10.08.2009 r. zamkni?ta b?dzie ?luza Brzeg Dolny a tym samym wstrzymany przejazd statków przez ten stopie?. Powy?sze podyktowane jest piln? konieczno?ci? przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego urz?dze? ?luzy, które z powodu sytuacji powodziowej na Odrze nie mog?y odby? si? w planowanym wcze?niej terminie. Do czasu zamkni?cia tej ?luzy, która w okresie wykonywania pomiarów i bada? b?dzie odpompowana, armatorzy mog? realizowa? – przy korzystnych warunkach hydrologiczno-nawigacyjnych na Odrze swobodnie p?yn?cej – planowane tranzytowe przewozy ?adunków. U?ytkowników odrza?skiej drogi wodnej przepraszamy za powsta?e ograniczenie w ruchu ?eglugowym. Przypominam,ze nadal zamkni?ty dla ?eglugi jest ca?y ?ródmiejski W?ze? Wodny
  2009-07-08    Tomek  
Zniesienie zakazu p?ywa?
   W zwi?zku z unormowaniem sie stanu wody w Odrze w dniu 4.07.br.otwarty zostaje boczny wroc?awski w?ze? wodny na odcinku od ?luzy Opatowice do ?luzy Szczytniki bez ?luzowania statków na tych stopniach wodnych.
  2009-07-01    Tomek  
Na Wieczn? Wacht? odszed? komandor Mieczys?aw Wróblewski.
   Z g??bokim ?alem zawiadamiam, ?e na Wieczn? Wacht? odszed? w wieku 93 lat komandor Mieczys?aw Wróblewski. By?,to wspania?y i zas?u?ony wodniak przez du?e "W" bo rzuca? czar na wszystkich bez wyj?tku. Niós? przedziwny majestat marynarza, oficera frachtowca, profesora nawigacji, ONZ-towskiego lingwisty, afryka?skiego podró?nika... no i fotografa, który dokumentuje swoje ?ycie niedowiarkom. Pozna? okr?ty wojenne (praktyka na "Orle", ?aglowiec "Iskra"). Odszed? cz?owiek zwi?zany z polskim morzem od czternastego roku ?ycia a jego pracowite ?ycie bieg?o na dogl?daniu spraw morskich jak i rzeki Odry."
  2009-06-25    Tomek  
Zakaz p?ywa? od 25 czerwca do odwo?ania
   W zwiazku z zamkni?ciem szlaków ?eglownych ?ródmiejskiego W?z?a Wodnego zarz?dzam od dnia 25 czerwca do odwo?ania zakaz p?ywa? jednostek klubowych oraz innych stacjonuj?cych na terenie naszego portu oraz zabezpieczenia ich i dozorowania w okresie przep?ywu t.z.w. "wysokiej wody"
  2009-06-25    Tomek  
Zamkni?cie ruchu ?eglugowego
   W zwi?zku ze wzrostem stanów wody na górnej Odrze, przekroczeniem stanu najwy?szej wody ?eglownej oraz prognoz? dalszych opadów na terenie po?udniowo-zachodniej Polski Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje o zamkni?ciu- z dniem 25.06.br. szlaków ?eglugowych wroc?awskiego ?ródmiejskiego w?z?a wodnego. Wszystkich u?ytkowników i kierowników przystani prosimy o zabezpieczenie mienia l?dowego i p?ywaj?cego oraz sta?ego ich dozorowania i bie??cego ?ledzenia sytuacji hydrologicznej (stanów wód) celem ewentualnego podj?cia w por? dzia?a? ratowniczych. Maj?c na uwadze aktualnie wyst?puj?ce warunki wodne i prognozowane dalsze zwi?kszenie przep?ywów w dorzeczu górnej i ?rodkowej Odry imprezy wodniackie, tj. m.in. Flis Odrza?ski i Ogólnopolski Rejs ?eglarski „ODRA 2009” nie mog? odby? si? w zaplanowanych terminach. RZGW Wroc?aw Kierownik Wydzia?u ?ródl?dowych Dróg Wodnych Janusz Bogucki
  2009-06-12    Tomek  
Jubileusz pi?ciolecia nadania imienia hm.tefana Mirowskiego Komendzie Dolno?l?skiej Chor?gwi
   V-cio lecie nadania imienia Dolno?l?skiej Chor?gwi ZHP - „Harcerstwo kszta?tuje indywidualnie charakter Ka?dego m?odego cz?owieka, Który decyduje si? na pewien styl ?ycia. St?d tak wa?ne s? dla nas wzorce osobowe I przyk?ady dzielno?ci” Stefan Mirowski
  2009-06-09    Tomek  
“VI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego”
   “VI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego” 1. Termin i miejsce regat: 13 czerwiec 2009 r, Wroc?aw, akwen Odry pomi?dzy Mostem Pokoju a Wysp? Piaskow?. Przyjmowanie zg?osze? – w godz. 09.00 - 10.30 na przystani JK AZS, ul. Wybrze?e Wyspia?skiego 40. Tam tak?e mo?na dokona? wodowania ?odzi. Start do pierwszego wy?cigu – godz. 11.00, nast?pne wg komunikatów Komisji S?dziowskiej. Zako?czenie regat przewiduje si? na godz. 15.00. Oficjalne og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi na przystani Jacht Klubu AZS o godz. 16.30. W cz??ci nieoficjalnej przewoiduje si? zorganizowanie wspólnego grilla. 2. Organizatorami regat s?: Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski Jacht Klub AZS Wroc?aw HOW Rancho
  2009-05-29    Iza  
ostatnie po?egnanie
   DRUHNY I DRUHOWIE . Z przykro?ci? zawiadamiam,?e odszed? na wieczn? wart? dhW?ADYS?AW GUT hm by?y komendant chor?gwi wroc?awskiej.POGRZEB WE WTOREK 2 CZERWCA O GODZ.15.OO NA CMENTARZY OSOBOWICKIM.
  2009-05-25    Tomek  
III Wiosenne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe "WIOSNA 2009" (30-31.05.2009r.).
   Wroc?awski okr?gowy Zwi?zek ?eglarski ,Port Uraz i ZK? ENERGETYK zapraszaj? do wzi?cia udzia?u w III Wiosennych Turystycznych Regatach D?ugodystansowych "WIOSNA 2009" (30-31.05.2009r.).
  2009-05-13    Tomek  
III Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia 23 maja 2009
   Fundacja HOBBITma zaszczyt zaprosi? na III Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia w klasie omega. Szczegó?y w zak?adce "FORUM"
  2009-05-07    Iza  
Spotkanie po latach
   Dnia 16 maja o godz. 16.00 odb?dzie si? na terenie O?rodka spotkanie by?ych instruktorów i przyjació? Hufca Wroc?aw Krzyki lub jak kto woli Hufca Wroc?aw Po?udnie. To ju? 50 lat min??o od czasu powstania Hufca na Krzykach. Zapewniamy dobr? zabaw?, wspomnienia, obejrzenie zdj?? i po?piewanie przy ognisku. Catering za w?asne kieszonkowe. Nale?y ze sob? przynie?? gar?? wspomnie? i bardzo dobry nastrój. Serdecznie zapraszam w imieniu grupy za?o?ycielskiej-Instruktorów trzeciego Hufca.
  2009-05-07    Iza  
DO PHINEZJI
   Dnia 9 maja o godz. 18.30 zapraszam cz?onków by?ej Phinezji na krótkie spotkanie, które odb?dzie si? na HOW Rancho. My?l?, ?e los O?rodka dalej jest Wam nieoboj?tny.
  2009-05-07    Iza  
ODPRAWA
   W sobot? 9 maja o godz. 17.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych, przypominam o sk?adkach i akcji letniej.
  2009-05-04    Tomek  
II Otwarty Turniej Letni Jacht Klubu AZS Wroc??w
   Zarz?d Jacht Klubu AZS Wroc?aw, ma zaszczyt zaprosi? wszystkich ?eglarzy Wroc?awskich i Dolno?l?skich na cykl regat „II Otwarty Turniej Letni Jacht Klubu AZS Wroc?aw”. Szczegó?y w zak?adce "FORUM"
  2009-04-30    Tomek  
Pogada dla ?eglarzy szuwarowców
   Informujemy ?e dnia 23.04.2009. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uruchomi? w ramach portalu ?agle Pogodynka.pl system zagro?e? meteorologicznych SMS\ na 20 akwenów w Polsce na stronie wwwzagle.pogodynka.pl
  2009-04-27    Tomek  
Strona i forum dyskusyjne o zagospodarowywaniu nabrze?y wroc?awskich
   Tu jest adres do strony na której wodniacy mog? podyskutowa? i przedstawi? propozycje zabudowy nabrze?y Wroc?awia Autor strony prosi o uwagi i wspó?prac? http://www.urbanizacjanadbrzezy.pl/
  2009-04-20    Tomek  
Rozpocz?cie nowego sezonu ?eglarskiego 2009
   Zapraszamy na rozpocz?cie nowego sezonu ?eglarskiego 2009 w sobot? 25 kwietnia o godzinie 16, na terenie naszej drugiej przystani harcerskiej HOW STANICA ul.Ko?uchowska 13
  2009-04-20    Tomek  
Regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia
    25 kwiecie? 2009 r. Wroc?aw -na akwenie pomi?dzy Mostem Pokoju a Wysp? Piaskow?. zostan? rozegrane regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia .
  2009-04-14    Tomek  
Tramwajem po wodzie we Wroc?awiu
   Z informacji z Gazety Wroc?awiskiej - "Przybywa miast decyduj?cych si? na inwestowanie w tramwaje wodne. Do tej listy do??cza Wroc?aw, zamawiaj?cy taki tramwaj "u siebie", w stoczni przy ul. Ko?cierzy?skiej. Ju? od maja statek b?dzie kursowa? po Odrze na odcinku od zoo a? do Uniwersytetu Wroc?awskiego. Za pokonanie ca?ej tej trasy (w dwie strony) zap?acimy 10 z? - donosi "Gazeta Wroc�awska". W ten sposób ma powsta? alternatywa dla komunikacji miejskiej. Dotarcie statkiem spod mostu Zwierzynieckiego w okolice Uniwersytetu ma trwa? najwy?ej pó? godziny. Tymczasem tramwaj linii 10 pokonuje ten sam odcinek w ok. 20 minut - jednak pod warunkiem, ?e nie utknie w korku. Je?li konstrukcja b?dzie udana - zapewne pojawi si? w tej stoczni wi?cej zainteresowanych. Wi?cej informacji znajdziesz na stronie: "POLSKA Gazeta Wroc?awska"
  2009-04-07    Tomek  
Kursy na Kierowników i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i m?odziezy
   Zapraszamy ch?tnych na kursy dla: - kandydatów na wychowawców na placówkach wypoczynku dzieci i m?odzie?y - kierowników placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y (zgoda Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu KO/KPiU/OSE/431/15/2009) Szczegó?y w zak?adce FORUM i na stronie www.dolnoslaska.zhp.pl
  2009-04-06    Tomek  
XXVI Mi?dzynarodowy Zlot Harcerskich Dru?yn Wodnych „Mamry 2009”
   XXVI Mi?dzynarodowy Zlot Harcerskich Dru?yn Wodnych „Mamry 2009” – 22.04.09 – 25.04.09 – Sztynort – ZHP – Hufiec W?gorzewo
  2009-03-17    Iza  
Po?egnanie Teresy Po?oneckiej
   Z ogromnym smutkiem zawiadamiam, ?e w dniu dzisiejszym odesz?a na wieczn? wart? dh.hm.Teresa Po?oniecka. Od pocz?tku istnienia Hufca Krzyckiego by?a z nim zwi?zana, dzia?a?a spo?ecznie ponad 50 lat tworz?c wspania?y klimat. Tereniu! B?dzie nam Ciebie brakowa?o. Pogrzeb odb?dzie si? 21.03 o godz. 14.00 na Cmentarzu Grabiszy?skim. Msza ?a?obna 21.03 o godz. 7.30 w Ko?ciele przy ul. Sudeckiej.
  2009-02-09    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 14.02 (sobota) o godz. 16.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Prosz? o niezawodne przybycie.
  2009-01-14    Tomek  
Tall Ships Races - Baltic 2009 HOW STANICA zaprasza na rejs
    HOW STANICA zaprasza na rejs w Tall Ships Races - Baltic 2009. Szczegó?y na stronie www.stanica.az.pl lub w STREFIE RANCHERA na naszym Forum
  2009-01-07    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 14 stycznia o godz. 17.30 odb?dzie si? pierwsza w Nowym Roku odprawa dru?ynowych. Prosz? o przemy?lenie sprawy najbli?szej akcji letniej. Obecno?? obowi?zkowa.
  2008-12-11    Tomek  
Spotkanie Wigilijne na Rancho
   W najbli?sz? sobot? 13 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onków i sympatyków serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne . - Komenda O?rodka
  2008-11-28    Tomek  
Uroczysto?? zako?czenia obchodów 50 lecia Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego.
   Dnia 5 grudnia o godz.15:30 we wroc?awkim ratuszu rozpocznie sieuroczysto?? zamykaj?ca obchody 50 lecia Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego, na któr? otrzymali?my zaproszenie. W czasie uroczysto?ci m.in. zostan? wr?czone "Medale 50-lecia WrOZ?" . Zarz?d WrOZ? serdecznie zaprasza.
  2008-11-19    Tomek  
Nie ma podstaw do „podatku dennego”
   Za informacjami podanymi przez kol. Miros?awa Czernego z ZG PTTK - " Co jaki? czas pojawiaj? si? [ "cenne gospodarczo" ] pomys?y, by ze wzgl?dów fiskalnych a to podatek od dna wprowadzi?, a to od [„ruchomo?ci”], czyli powierzchni barek, jachtów, kajaków… Albo ju? do ko?ca zrówna? cen? ?luzowania zespo?u pchanego barek i kajaka… Otrzymali?my do ZG PTTK kopi? pisma Ministerstwa Infrastruktury do Prezesa Krajowego Zarz?du Gospodarki Wodnej z opini? prawn? na temat braku podstaw do [„dennego”] podatku. Co wa?niejsze – z opiniami, i? zamiast [„kara?”] nowymi podatkami, nale?y wspiera? rozwój dróg wodnych i ?eglugi ?ródl?dowej, zarówno zawodowej, jak i turystycznej. Ze s?ownika: Roma locuta (est) causa finita (est) ?ac., Rzym przemówi?, sprawa sko?czona, rozstrzygni?ta; wypowied? Ko?cio?a jest wi???ca dla wiernych. Etym. - oparte na ?w. Augustynie (Kazanie 131, 10). Oby… Mirek Czerny "
  2008-11-09    Tomek  
IV Wroc?awski Przegl?d Kultury Studenckiej "W górach jest wszystko co kocham", odb?dzie si? w dniach 14-16 listopada
   Wszystkich mi?o?ników piosenki turystycznej i studenckiej zapraszamy na IV Wroc?awski Przegl?d Kultury Studenckiej "W górach jest wszystko co kocham", który odb?dzie si? w dniach 14-16 listopada w Sto?ówce Politechniki Wroc?awskiej przy ul.Smoluchowskiego Zagraj? m.in. Wolna Grupa Bukowina, Ma??e?stwo z Rozs?dku, S?odki Ca?us od Buby, Dom o Zielonych Progach, Orkiestra ?w. Miko?aja i wielu, wielu innych... Szczegó?owe informacje i program na stronie przegl?du http://przeglad.wgorach.art.pl/ Serdecznie zapraszamy...:) Biuro Organizacyjne Przegl?du
  2008-11-05    Iza  
Odprawa!
   Dnia 8 listopada w godzinach do po?udniowych spotykamy si? przy porz?dkowaniu sprz?tu i przygotowaniu do zimowania. O godz. 16.00 odprawa dru?ynowych, na któr? nale?y przynie?? wpisowe na Ranchocz?ap od wszystkich uczestników rajdu. Przypominam o uregulowaniu sk?adek harcerskich i instruktorskich, b?dzie to równie? uwzgl?dniane przy kwalifikacji do Ranchocz?apu. Wpisowe za Ranchocz?ap wynosi 50z? od osoby. Omówienie programu rajdu nast?pi na odprawie.
  2008-11-05    Kosik  
Zmar? Brodek - Zbyszek Brodawka
   Kolejna smutna wiadomo??, jaka pojawia sie u nas co jakis czas. Zmar? Zbyszek Brodawka - kolega ze starej 10WWDH, wieloletni bosman obozów w Krzeczkowie, dobry kompan w czasach naszej m?odo?ci. Pogrzeb na Cmentarzu Grabiszy?skim - pi?tek 7 listopada - 14:00
  2008-10-24    Tomek  
Echa z zako?czenia sezonu 2008 Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego - wyró?nienie dla RANCHA
   Zostali?my docenieni przez Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski i otrzymali?my wyró?nienie za " ogromy wk?ad w organizacje i zabezpieczenie imprez sportowo-turystycznych oraz dzia?alno?? szkoleniow? w sezonie 2008" .
  2008-10-18    Tomek  
ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2008
    HOW Rancho zaprasza wszystkich na uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego, które odb?dzie si? na przystani w dniu 19. pa?dziernika (niedziela). o godz. 14:00 [ uroczysty apel ko?cz?cy sezon ] od ok. 14:30 - ognisko z kie?baskami. Do zobaczenia !
  2008-10-12    Tomek  
Zaproszenie na ?lub Magdy Jurskiej
   Dni? 18 pa?dziernika o godz.17:30 nast?pi d?ugo oczekiwana ceremonia,czyli ?lub naszej kole?anki Magdy Jurskiej, na któr? ju? otrzymali?my zaproszenie.Odb?dzie si? to w Urz?dzie Stanu Cywilnego przy ul. W?odkowica.
  2008-09-30    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 1.10(?roda) o godz.17.30 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych!! Obecno?? obowi?zkowa!!
  2008-09-12    Iza  
ODPRAWA
   Pierwsza po wakacyjna odprawa dru?ynowych tj. Romana, Daniela, Bartka, Ogóra, A?ki oraz bosmana Piotrasa i KW? Tomka, odb?dzie si? w najbli?sz? ?rod? tj. 17 wrze?nia o godz.17.30. Obecno?? OBOWI?ZKOWA !
  2008-09-11    Tomek  
Jesienna edycja kajakowego Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia
   Jesienna edycja Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia organizowana przez Klub PEGAZ ju? 3 wrze?nia !!! Zapraszamy do udzia?u sta?ych uczestników jak i nowe za?ogi. W kolejnej edycji przewidujemy super upominki!!! - pami?tkowy pendrive ze zdj?ciami sp?ywu oraz gry i zabawy - m.in. turniej gry w Boule. Zapraszamy do wpisw ju? teraz na stronie www.pegaz.wroc.pl REGULAMIN IX Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia – Jesie? 1. Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportów Wodnych i Rowerowych PEGAZ. 2. Termin: 13 wrze?nia 2008 r. 3. Miejsce: Wroc?awski W?ze? Wodny; pocz?tek sp?ywu: Stara Odra na wysoko?ci marketu E'Leclerc (przed jazem Ró?anka) 4. Cel sp?ywu: Popularyzacja Wroc?awskiego W?z?a Wodnego jako miejsca dla rekreacji i aktywnego sp?dzania czasu dla Wroc?awian. 5. Program Sp?ywu, 13 wrze?nia 2008: 10.00 11.30 przyjmowanie zg?osze?, wodowanie kajaków; 12.00 rozpocz?cie IX Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia – Jesie?; 15.30 spodziewane pierwsze ?odzie na „mecie”; 16.00 rozpocz?cie wspólnej biesiady; gry i zabawy rekreacyjne; turniej gry w Boule ognisko 6. Warunki uczestnictwa: Uczestnikiem sp?ywu mo?e by? ka?da osoba doros?a oraz nieletni pozostaj?cy pod opiek? doros?ych w czasie trwania imprezy. Zg?oszenia: przyjmowane od 20 sierpnia 2008 r. - w formie elektronicznej na stronie www.pegaz.wroc.pl lub osobi?cie w biurze przy ul. Pasterskiej 2 we Wroc?awiu. Op?ata za uczestnictwo wynosi 25 pln od osoby (dla posiadaczy w?asnych kajaków) lub 35 pln od osoby (dla osób chc?cych wynaj?? kajak u organizatora). Z uwagi, i? organizator dysponuje ograniczon? ilo?ci? kajaków prosimy przy dokonywaniu rejestracji o zaznaczenie rezerwacji kajaka. Op?aty nale?y wnosi? na konto 13 1940 1076 3023 5139 0000 0000, lub w biurze klubu przy ul. Pasterskiej 2. Dost?pno?? kajaków jest ograniczona i decyduje kolejno?? zg?osze?. W celu potwierdzenia rezerwacji sprz?tu prosimy o kontakt drog? e-mail: pegaz@pegaz.wroc.pl lub telefonicznie 0 603-953-734; 8. Organizator zapewnia: pami?tkowy pendrive, na którym zapiszemy zdj?cia ze Sp?ywu; kupon na kie?bask?; pami?tkowe dyplomy; ubezpiczenie NNW; 9. Trasa i dystans: P?tla IX Sp?ywu rozpoczyna si? na Starej Odrze na wysoko?ci marketu E'Leclerc (przed jazem Ró?anka); przenoska z omini?ciem jazu iglicowego, ?luza Szczytniki, Ostrów Tumski, z przenosk? z omini?ciem ?luzy Mieszcza?skiej, Odr? Po?udniow? z powrotem do Przystani Las Pegaz. D?ugo?? trasy to oko?o 13 km; 10. Bezpiecze?stwo: Ka?dy uczestnik w czasie sp?ywu bezwzgl?dnie posiada na sobie kamizelk? asekuracyjn?. Uczestnicy sp?ywu podporz?dkowuj? si? komunikatom i poleceniom s?u?b technicznych w trakcie sp?ywu. Szczególn? ostro?no?? nale?y zachowa? podczas ?luzowania. Na ?luzie Szczytniki b?dzie osoba odpowiedzialna za wp?ywanie i wyp?ywanie kajaków oraz czuwaj?ca nad przebiegiem ?luzowania. Bezwzgl?dnie nale?y podporz?dkowa? si? poleceniom koordynatora przej?? przez ?luzy. Ka?dy uczestnik zobowi?zany jest do udzielania pomocy potrzebuj?cym lub kontaktuje si? z asekuracj? sp?ywu pod numer 601 100 100 oraz 0 502 488 355 Ka?dy uczestnik sp?ywu ubezpieczony jest polis? NNW. 11. Warianty nieprzewidzianych trudno?ci: W przypadku niesprzyjaj?cej aury w dniu sp?ywu organizator ma prawo do odwo?ania imprezy lub ustanowienia przesuni?cia terminu sp?ywu. Pozosta?e warunki uczestnictwa – bez zmian. 12. Postanowienia ko?cowe: W przypadku nieprzewidzianych okoliczno?ci Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie sp?ywu. W przypadku przesuni?cia terminu sp?ywu uczestnikom nie przys?uguje zwrot wpisowego. Osoby nie przestrzegaj?ce regulaminu sp?ywu mog? by? wydalone ze sp?ywu. Uczestnicy odpowiadaj? materialnie za szkody wyrz?dzone przez siebie w trakcie trwania imprezy. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu nale?y do Organizatora.
  2008-09-08    Tomek  
Statki wracaj? do centrum Wroc?awia
   W informacji z "GAZETY WROC?AWSKIEJ" z 30.08.2008 --- Od ponad 60 lat znaki zabrania?y rejsów po Odrze w najpi?kniejszej cz??ci miasta. Teraz si? to zmieni. To ju? przes?dzone. Statki b?d? mog?y wp?yn?? do ?cis?ego centrum Wroc?awia. I to ju? [Albo jeszcze) we wrze?niu br. Wreszcie pop?yniemy mi?dzy mostem Piaskowym a ?luz? Mieszcza?sk?. Z pok?adu b?dziemy mogli zobaczy? najpi?kniejsze wroc?awskie zabytki oraz wyspy: Bielarsk?, S?odow? czy M?y?sk?. - Od 1945 roku znaki zabrania?y ?eglugi w tym miejscu. Do tej pory utrzymywali?my ten zakaz ze wzgl?du na bezpiecze?stwo mieszka?ców. W wielu miejscach rzeka jest nieprzewidywalna, a infrastruktura zaniedbana od lat - wyja?nia Jan Py?, dyrektor Urz?du ?eglugi ?ródl?dowej we Wroc?awiu. Jednak dodaje, ?e po ostatnich uzgodnieniach z Regionalnym Zarz?dem Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu, prawdopodobnie ju? we wrze?niu, rejsy po tym odcinku Odry znów b?d? legalne. Jednocze?nie dyrektor zastrzega, ?e amatorzy sp?dzania czasu na wodzie b?d? musieli ?ci?le przestrzega? nowych znaków. Niestety, wci?? nie b?d? one pozwala?y na korzystanie z tego odcinka kajakarzom czy ?odziom wios?owym. Wszystkie jednostki wp?ywaj?ce do centrum od strony mostu Tumskiego b?d? musia?y posiada? w?asny silnik. Pop?yn? ?ci?le wyznaczon? drog? do ?luzy Mieszcza?skiej, gdzie maj? zawraca? i p?yn?? przez ?luz? Piaskow?. - To ?wietna informacja - nie kryje rado?ci Tadeusz Hordejuk, kapitan statku "Driada" i w?a?ciciel firmy Retman, oferuj?cej rejsy statkiem po Odrze. - Czeka?em na tak? decyzj? kilka lat. Szkoda, ?e sezon dobiega ko?ca, ale w przysz?ym roku na pewno b?dzie zainteresowanie rejsami w otoczeniu wroc?awskich wysp - dodaje. I zdradza, ?e w gotowo?ci do takich rejsów ju? czeka dwunastoosobowy katamaran.Ale to nie koniec dobrych nowin dla wodniaków. W Ministerstwie ?rodowiska od kilku miesi?cy trwaj? prace nad rozporz?dzeniem, które mia?oby uczyni? miejski odcinek Odry we Wroc?awiu tak zwan? drog? wodn?. A to oznacza mo?liwo?? uruchomienia wi?kszych inwestycji w tym miejscu. Chodzi m.in. o remont nabrze?y i budow? sieci przystani. - Na pewno znajd? si? na nie pieni?dze - podkre?la Ryszard Kosierb dyrektor RZGW we Wroc?awiu. - Mamy zagwarantowan? po?yczk? z Banku ?wiatowego, któr? przeznaczymy na Wroc?awski W?ze? Wodny. To oko?o 250 mln euro do wykorzystania ju? w 2009 roku - zapewnia. O tym, ?e miejskie fragmenty rzek, to doskona?e miejsce dla rozwoju turystyki od lat wiedz? np. w Amsterdamie, gdzie mo?na zacumowa? w setkach przystani. Ale nowych przystani rzecznych przybywa w naszym kraju - cho?by w Bydgoszczy, która postawi?a na wypoczynek na wodzie.
  2008-08-29    Tomek  
Roz?adunek sprz?tu
    Wszystkich, którzy z ró?nych wzgl?dów nie byli dzi? [pi?tek o godz.17:00] na Rancho do [roz?adunku] sprz?tu informuj?,?e z powodów niezale?nych od nas powrót opó?ni? si?. Spodziewam si? ,?e spotykamy sie na Rancho odebra? ?odzie z Krzeczkowa jutro [ SOBATA] ale o godz. 08:30. Licz? na wi?ksz? frekwencje ni? dzi? :)
  2008-08-27    Tomek  
Zbiórka do roz?adunku sprz?tu
   W pi?tek ok. godz.17:00 , wszyscy b?d?cy ju? we Wroc?awiu ,spotykamy sie na Rancho celem odbioru [roz?adunku] sprz?tu powracaj?cego z obozów w Krzeczkowie. Licz? na spor? frekwencje.
  2008-07-14    Kosik  
rejs na Lofoty
   Witam! zapraszam do udzialu w resie etapowym na Lofoty - wyspy na Morzu Norweskim. Etap I; 9-27 sierpnia, trasa: Thyboroen-Fiordy Norwegii-Lofoty-Tromsoe Etap II: 27 sierpnia-14 wrzesnia, Tromsoe-Lofoty-Fiordy-Thyboroen Etap III: 14-25 wrzesnia, Thyboroen-Helgoland-Hamburg-Kanal Kilonski-Sassnitz-Swinoujscie. W etapie I i II liczymy na wyplywanie ponad 300 h na wodach plywowych na jachcie Lc 15,5 m. Etap III pomyslany jest glownie o wyplywaniu stazu na wodach plywowych dla kandydatow na stopien jachtowego sternika morskiego. Szczegoly rejsow na naszej stronie: www.tortuga.org.pl sail-ho! Bogdan Sobilo
  2008-07-12    Tomek  
WYJAZD NA II TURNUS I POWRÓT Z I - ego
   Zbiórka na wyjazd dla uczestników II turnusu w Krzeczkowie wtorek 15 lipca o godz. 08:00 tradycyjnie na parkingu przy Urz?dzie Marsza?kowskim. Natomiast przewidywany powrót uczestników I turnusu w tym samym miejscu ok. godz.17:00
  2008-07-08    Tomek  
NIEOBOZOWE LATO
   Od wczoraj [ 7 lipca ] na terenie osrodka ruszy? pierwszy turnus Nieobozowego lata. Jest komplet. Byle tylko pogoda nie popsu?a wspania?ej zabawy.
  2008-06-28    Iza  
Zbiórka do rozstawienia miasteczka NAL-owskiego
   Wszystkich "rancherskich" uczestników II turnusu bardzo prosz? o stawienie si? na Rancho dnia 4 lipca o godz.11 w celu pomocy przy rozstawieniu miasteczka NAL-owskiego.
  2008-06-23    Tomek  
Pogrzeb naszego kolegi Adama M?karskiego.
   Ze smutkiem zawiadamiamy, ?e w pi?tek o godz.11:30 na cmentarzu na Grabiszynku odb?dzie si? pogrzeb tragicznie zmar?ego naszego kolegi Adama M?karskiego. Msza odprawiona zostanie o godz.08:00 rano w ko?ciele ?w.Wawrzy?ca na Zernikach.
  2008-06-17    Iza  
Odprawa
   Dnia 18 czerwca (?roda) o godz. 17.30 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. To ju? ostatnia przed wakacjami. Obecno?? OBOWI?ZKOWA !
  2008-06-16    Tomek  
?wiadectwa z kursów wychowawców i kierowników do odbioru
   Informujemy, ?e mo?na odbiera? ?wiadectwa uko?czenia kursu wychowawców (z terminu 31 maja - 8 czerwca) oraz z kursów kierowników (17 maja i 1 czerwca). ?wiadectwa prosimy odbiera? osobi?cie (w przypadku odbierania ?wiadectw tak?e dla innych osób wymagane jest pisemne upowa?nienie) w siedzibie Komendy Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP we Wroc?awiu (ul. Nowa 6, boczna od ul. Piotra Skargi k/Wzgórza Partyzantów) od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8 - 16. Osoba kontaktowa - hm. Arkadiusz Gazda.
  2008-05-26    Tomek  
ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
   Odprawa dru?ynowych - ?roda 28 maja o 17:30
  2008-05-16    Tomek  
Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia w klasie Omega.
   W sobot? 24 maja 2008 K? Wyspy Zaczrowane organizuje Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia w klasie Omega. Regaty odb?d? si? w formule match-racing( jeden na jeden ) na jachtach K? Wyspy Zaczrowane. Szczegó?y w zak?adce FORUM. Organizatorzy serdecznie zapraszaj? wszystkich ?eglarzy - w wieku szkolnym :)
  2008-05-16    Tomek  
Spartakiada Dru?yn Wodnych i IV Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia
   17-18 maja odb?dzie si? Spartakiada Dru?yn Wodnych.O godz.19:00 Oficjalne Rozpocz?cie Sezonu oraz od godz.11:00 do 16:00 Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia na akwenie przy Katedrze. B?dzie to ju? IV edycja tej imprezy. Serdecznie zapraszamy.
  2008-05-15    Tomek  
Warsztaty "Program YUNGA & KADET" w ?odzi.
   Program Edukacji ?eglarskiej dla dzieci i m?odzie?y JUNGA & KADET, stworzony przez Polski Zwi?zek Zeglarski, doczeka? si? kolejnej cyklicznej imprezy. S? ni? warsztaty marynistyczne organizowane przez Komend? Chor?gwi ZHP w ?odzi. Przeznaczone s? dla kadr harcerskich dru?yn ?egllarskich i nie tylko. Na spotkanie pasjonatów kultury ?eglarskiej zapraszamy 17 maja br. o godz. 11.00 do siedziby KCh ZHP ul. Stefanowskiego 19 - kontakt: pwd. Ola Che?ko
  2008-05-12    Tomek  
ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
   Odprawa dru?ynowych - ?roda 14 maja o 17:30 .
  2008-04-14    Tomek  
Otwarcie Sezonu ?eglarskiego '08 we Wroc?awiu
   Wr.O.Z.? i J.K.AZS zapraszaj? na Uroczysto?? Otwarcia Sezonu ?eglarskiego 2008, która odb?dzie si? na przystani JK AZS Wroc?aw dnia 26 kwietnia 2008 o godz. 1630 Przed po?udniem od godz.10.00 do 15.00 - IX Regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia na akwenie mi?dzy Mostem Pokoju a Wysp? Piaskow?. O godz.16.30 Uroczyste Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2008 (og?oszenie wyników Regat) Od godz.18.00 Wieczór ?eglarski w Jacht Klubie AZS Wroc?aw.W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
  2008-04-07    Tomek  
OTWARCIE WROC?AWSKIEGO SEZONU WODNIACKIEGO '08
   Dnia 11 kwietnia o godz.17:00 na terenie O?rodka b?dziemy go?ci? wszystkich wodniaków i go?ci na "Otwarciu Wroc?awskiego Sezonu Wodniackiego '08 " ,na które w imieniu organizatorów i w?asnym serdecznie zapraszamy.
  2008-04-07    Tomek  
ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
   Odprawa kadry - dru?ynowych - ?roda 9 kwietnia o 17:30
  2008-03-25    Tomek  
Najbli?szy kurs wychowawców
   Kursy Wychowawców ju? 19, 20, 26, 27 KWIETNIA – zg?oszenia do 1 kwietnia
  2008-03-19    Tomek  
Przykra Informacja
   Ze smutkiem zawiadamiamy, ?e jutro [czwartek] o godz.13:00 na cmentarzu osobowickim po?egnamy zmar?ego nagle, ojca naszej instruktor dh. Magdy Jurskiej.
  2008-03-12    Tomek  
Spotkanie Wielkanocne w Hufcu
   We wtorek 18. marca 2008 o godz. 18:00 w siedzibie Hufca Wroc?aw odb?dzie si? ?wi?teczne spotkanie instruktorów i dru?ynowych druhny b?d? malowa? jajka, a druhowie ?apa? króliki... :) b?dzie to okazja do wspólnego sp?dzenia czasu w gronie instruktorskim, podzielenia si? jajkiem i z?o?enia ?wi?tecznych ?ycze? serdecznie zapraszamy!!
  2008-01-02    Iza  
ODPRAWA!
   Z okazji Nowego Roku: spe?nienia marze?, Szcz??liwych dni i realizacji planów ?yczy Komenda O?rodka. Dnia 8 stycznia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych, na któr? serdecznie zapraszam. Prosz? o przygotowanie swoich propozycji dotycz?cych akcji letniej 2008. Obecno?? obowi?zkowa.
  2007-12-14    Tomek  
Wigilia 2007
   W najbli?sz? sobot? tj.dnia 15 grudnia o godz.17.00 spotykamy si? na Rancho na WIGILII. Rancherów i sympatykow serdecznie zapraszamy.
  2007-12-06    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 11 grudnia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych zwi?zana z organizacj? wigilii Rancherskiej. Obecno?? obowi?zkowa.
  2007-11-30    Tomek  
RANCHOCZ?AP
   Zbiórka dla wyje?d?aj?cych na RANCHOCZ?AP [oprócz zuchów z Radwanic] w sobot? o godz.08:30 na parkingu przed Urzedem Marsza?kowskim, przy ul. Mazowieckiej [tam, gdzie jak zwykle wyje?d?amy na obozy]. Dla przypomnienia: wa?ne ?eby mie? ?piwór i kas? za rajd [ 20 z?, je?li kto? jeszcze nie wp?aci? ].Oprócz tego co? na prowiant i wydatki w?asne.
  2007-11-14    Iza  
PRACOWITA SOBOTA!
   W najbli?sz? sobot? tj.dnia 17 listopada o godz.11.00 spotykamy si? na Rancho w celu przygotowania sprz?tu do zimowania. Zadaniem tym kieruj? Daniel Skwarnik i Marek ?urowski, a ca?o?? nadzoruje Tomek Gil. Licz? na du?e zainteresowanie Rancherów i serdecznie zapraszam do wspólnej pracy.
  2007-11-07    Iza  
ODPRAWA!
   Dnia 13 listopada (wtorek) o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych i bosmana. Obecno?? obowi?zkowa!! Oczywi?cie na Rancho.
  2007-10-24    Tomek  
Zjazd Hufca Wroc?aw
   Na podstawie § 48 Statutu ZHP komenda hufca zwo?uje Zjazd Hufca Wroc?aw w dniu 24.11.2007 r. (sobota). Zjazd odb?dzie si? w Harcerskim O?rodku Wodnym „Rancho” przy ul. Na Grobli we Wroc?awiu o godzinie 11.00. 1.2. Informacje 1.2.1. Zgodnie ze Statutem i Ordynacj? Wyborcz? ZHP (Uchwa?a RN nr 4/XXXIII z dn. 28 stycznia 2006 r.) og?aszam list? uczestników Zjazdu Hufca Wroc?aw posiadaj?cych czynne prawo wyborcze: [z HOW Rancho s? to] : - phm. Kie?bus Roman - dru?ynowy 21 WrWDH „Rancherz?tka” - Mitkowski Micha? - dru?ynowy 16 WrDH „Geromino” - Szwakop Paulina - dru?ynowa 6 WrWDH „Margot” - hm. ?urowska Izabela - komendantka HOW „Rancho” - ?urowska Joanna - Dru?ynowa PrWrWDH - hm. ?urowski Jerzy - przewodnicz?cy HKS „Le?ne Ludki” - pwd. ?urowski Marek - dru?ynowy 9 WrDH „Phinezja” Zgodnie z pkt.20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwo?ania lub zastrze?enia do listy uczestników Zjazdu Hufca ZHP Wroc?aw mog? by? zg?aszane w ci?gu 7 dni od daty og?oszenia listy. CZUWAJ ! hm. Krzysztof Ko?odziejczyk
  2007-10-17    Tomek  
Zaproszenie na RANCHO na 50 lecie WrOZ?
   Komenda Harcerskiego O?rodka wodnego RANCHO serdecznie zaprasza wszystkich by?ych i obecnych cz?onków i sympatyków O?rodka na uroczyste obchody 50-lecia WrOZ?, w tym "Zamkni?cie Sezonu '07" , które odb?d? si? na naszym terenie dnia 20.X.2007 o godz.16:00. W programie równie? gie?dy, wyst?py zespo?ów szantowych i katering.
  2007-10-12    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 16 pa?dziernika(wtorek) o godzinie 18.00odb?dzie si? odprawa dru?ynowych oczywi?cie na Rancho. Ze wzgl?du na zbli?aj?ce si? 50-lecie OZ? obecno?? obowi?zkowa!!
  2007-10-08    Tomek  
Zaproszenie na 50 lecie Wr.Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego
   Najblizsze wydarzenia i imprezy towarzysz?ce obchodom 50 lecia Wr.O.Z.? : - 18 pa?dziernika g.18.00, Ko?ció? Garnizonowy - Uroczysta Msza ?w. w intencji wroc?awskich ?eglarzy. - 20 pa?dziernika: - XIV Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry (w klasach m?odzie?owych) - Regaty o Puchar 50-lecia WrOZ? (w klasach turystycznych) przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego - naprzeciw Katedry (wi?cej informacji na: www.wrozz.wroclaw.pl). Od godz. 11. - Festyn 50-lecia WrOZ? (HOW Rancho, ul. Na Grobli 49 ). W godz. 14-16 zabawy dla dzieci, godz. 16.30 - uroczyste rozpocz?cie Festynu i og?oszenie wyników regat, aukcja na rzecz udzia?u dzieci z domów dziecka w obozach ?eglarskich, wyst?py zespo?ów szantowych do rana... - 02-16 listopada - Wystawa fotograficzna w Rynku "Wroc?awskie ?eglarstwo - od czasów powojennych do dnia dzisiejszego" - 10 listopada - Uroczyste otwarcie wystawy z prezentacj? jachtów w Rynku
  2007-09-22    Tomek  
XIII Jesienne Regaty D?ugodystansowe 6-7 pa?dziernika
   XIII Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe “WA?Y 2007” - Termin regat: 06-07 pa?dziernik 2007 r. Do zawiadomienia o regatach zosta?a do??czona mapa trasy regat zaczerpni?ta z wydawnictwa: „:Przewodnik po Odrze. R?dzin-Uraz-Wa?y” wydanego przez Port Uraz pod redakcj? naszego kolegi Waldemara Koczewskiego. Program regat i inne szczegó?y w dziale FORUM P.S. Nowelizacja polega na: d la za?óg b?dzie zarezerwowany odp?atny (21,40 z?/os.) nocleg w domkach w o?rodku w Wa?ach ?l. W tym celu b?dzie pobierane wpisowe w w/w wysoko?ci podczas zapisywania za?óg do regat na przystani Fundacji Hobbit. W przypadku, gdyby ilo?? miejsc noclegowych w domkach okaza?a si? niewystarczaj?ca moŜe zosta? zorganizowany nocleg we wspólnej sali. NaleŜy wi?c zaopatrzy? si? w ?piwory. Osobom, które b?d? musia?y skorzysta? z noclegu na sali gimnastycznej b?dzie zwracana kwota w wys. 14 z?.
  2007-09-18    Iza  
Nabór do dru?yny zuchowej
   Je?li masz dziecko w wieku zuchowym (7-10 lat) i chcia?by? zapisa? go do dru?yny to w najlbi?szy pi?tek tj. 21.09. o godz. 18.00 organizujemy spotkanie dla rodziców i dzieci. Serdecznie zapraszamy!!! Asia ?urowska i Kasia Witek
  2007-09-18    Tomek  
Wodniacy na start!
   Wodniacy na start! Od 27 do 30 wrze?nia harcerze-wodniacy zmierz? swoje si?y podczas XLI Spartakiady Harcerskich Dru?yn Wodnych oraz Dru?yn Realizuj?cych Elementy Specjalno?ci Wodnej organizowanej przez Zespó? Pilota Chor?gwi Gda?skiej ZHP w Pucku. Podczas czterodniowych zmaga? harcerze, harcerze starsi i w?drownicy zmierz? si? w konkurencjach na wodzie i l?dzie takich jak p?ywanie na wios?ach i ?aglach, bieg harcerski, turniej piosenki czy badanie znajomo?ci anatomii morza. Szczegó?owe informacje na temat przebiegu i regulaminu imprezy do pobrania. Zg?oszenia do 20 wrze?nia przyjmuje hm. Weronika Pyda-Ledwo?, tel. 0-502-504-980 lub (0-58)346-0932 e-mail: woda@gdanska.zhp.pl inf. nades?a?a Ma?gorzata Pomorska HO gda?ski korespondent serwisu regiony.zhp.pl
  2007-09-14    Tomek  
Kolejne narodziny u Kosów
   Dzi? ok. godz.12:00 otrzyma?em informacje: rodzina Kosów powi?kszy?a si?. Przyby?a im córeczka. Gratulacje.
  2007-09-09    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 14.09.07 o godz. 18.00 zapraszam dru?ynowych i bosmana na pierwsz? powakacyjn? odpraw?. Licz? na obowi?zkowe przybycie!!
  2007-08-25    Kosik  
Wolna koja
   Witam! mamy wolne miejsca w rejsie na plywy 31 sierpnia 11 wrzesnia. trasa Amsterdam Helgoland Kanal Kilonski Swinoujscie. mozliwosc uzyskania 100 h na plywach dla tych co chca uzyskac morsa! cena last minute tylko 1450 zl za calosc. kontakt Andrzej Sawicki kom. 606 320 336. pozdrawiam Bogdan Sobilo
  2007-07-31    Tomek  
50 lat WrOZ? - konkurs na logo!
    Zapraszamy wszystkich do nadsy?ania swoich propozycji specjalnego loga uroczysto?ci zwi?zanych z 50-leciem WrOZ?. Projekty prosimy nadsy?a? do 30 lipca na adres WrOZ? lub mailowo: aguspe [at] interia.pl (z dopiskiem KONKURS WROZ?).
  2007-07-27    Tomek  
Namiary na " w nag?ym wypadku"
   Ratownicy medyczni, policjanci, stra?acy i wszyscy inni, którzy interweniuj? na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj? na trudno?ci, kiedy musz? skontaktowa? si? z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W?oskie media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami s?u?b ratowniczych - zaproponowa?y, aby?my w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer - pod którym to w nag?ych wpadkach mo?na by?oby skontaktowa? si? z bliskimi poszkodowanych. Bardzo cz?sto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mo?na przy nich znale??. Szybki kontakt pozwoli?by na uzyskanie takich informacji jak grupa krwi, jakie przyjmuj? leki, czy cierpi? na jakie? choroby, czy s? alergikami... Ratownicy zaproponowali, aby ka?dy w swoim telefonie umie?ci? na li?cie kontaktów - osob?, z któr? trzeba si? skontaktowa? w nag?ych wypadkach. Lista kontaktów w naszych telefonach - zwykle jest bardzo d?uga i nie wiadomo kogo w pierwszej kolejno?ci powinni?my powiadomi?. Wed?ug w?oskich ratowników, mi?dzynarodowy skrót pod którym mo?na by?oby umie?ci? taki numer to: ICE (=in Case of Emergency) tzn. w nag?ym wypadku. Takie oznakowanie upro?ci?oby prac? wszystkim s?u?bom ratowniczym. Gdyby kto? chcia? umie?ci? wi?cej osób w swoim telefonie móg?by je oznaczy? w nast?puj?cy sposób: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Pomys? jest ?atwy w realizacji, nic nie kosztuje - a mo?e by? bardzo u?yteczny. Przecie? dzisiaj prawie ka?dy dysponuje telefonem komórkowym. Aktualnie podobna akcja jest rozwijana w innych krajach Europy (i nie tylko). Poniewa? szczególnie w Polsce, gdzie ginie o wiele za du?o osób w ruchu drogowym (ale dotyczy to przecie? nie tylko takich sytuacji !) prosz? Pa?stwa o wprowadzenie pod has?em ICE "namiarów" Waszych najbli?szych. Jdnocze?nie prosz? o popularyzacj? tej idei: Nie kosztuje nic, a mo?e pomóc ocali? ?ycie.
  2007-07-07    Tomek  
Pozdrowienia z obozu z Krzeczkowa
   Wszystkim siedz?cym we Wroc?awiu gor?ce pozdrowienia z jak na razie zimnego i mokrego Krzeczkowa.
  2007-07-03    Tomek  
Wyjazd na obóz.
   To ju? w czwartek 5 lipca o godz.09:00 wyruszamy na obóz do Krzeczkowa. Autokar podstawiony b?dzie na ul. Wybrze?e Juliusza S?owackiego [ obok Urz?du Marsza?kowskiego. Prosz? o punktualno??.Do zobaczenia.
  2007-07-03    Tomek  
Transport sprz?tu na obóz
   Wczoraj i dzi? ok.godz.10:00 wys?ali?my samochodami ca?y planowany sprz?t p?ywaj?cy.W porcie i w O?rodku troche tak dziwnie pusto, ale ju? w poniedzia?ek b?dzie t?tni? ?yciem. Rozpoczyna si? I turnus Nieobozowej Akcji Letniej [NAL]
  2007-06-21    Tomek  
WSZYSTKIE SI?Y NA POK?AD !!!
   W niedziel? 24.06.br ca?y stan "co ?yw" obowi?zkowo zbiera si? na O?rodku. Przedsi?wzi?ciem kieruje Marek ?urowski. Plan dzia?a?: - wyciagamy i sztaujemy na stojakach Omegi - roztaklowujemy Dejzi i pakujemy ca?y sprz?t od niej - Przygotowujemy ma?y sprz?t - Python i Bogu? pakuj? ?aglowni? Je?eli stan wody na to pozwoli spróbujemy wyci?gn?? Dru?yn? z wody , je?eli nie - poczeka na d?wig. Prosz? wszystkich o powa?ne podej?cie do tematu i licz? na niezawodne przybycie !!!
  2007-06-13    Iza  
ODPRAWA
   Dnia 19 czerwca (wtorek) o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych na Rancho. Ostatnia przed wakacjami. Obecno?? obowi?zkowa.
  2007-06-13    Tomek  
Hufcowy Festiwal Pisenki Harcerskiej i Turystycznej SURSUM
    Hufcowy Festiwal Pisenki Harcerskiej i Turystycznej SURSUM Przyb?d? na H.o.W. Rancho (ul. Na Grobli 49) dnia 23.06 od 10.00! B?d? widzem i kibicem
  2007-06-02    Tomek  
?agodzenie obowi?zku rejestracji jachtów
   Z ostatniej chwili - informacja ze strony kpt. J.Kuli?skiego - "A wi? sta?o si? ! ?eglarzom uda?o si? przekona? senatorów, ?e rygory to nie troska o bezpiecze?stwo zeglugi tylko si?ganie do zeglarskich kieszeni. Dzi? Senat przygniatajac? wi?kszo?ci? g?osów (83:6) stan?? w obronie ogromnej rzeszy ?eglarzy ?ródl?dowych akceptuj?c postanowienie Sejmu. Senat zaprponowa? poprawki, które Sejm mo?e przyja?, albo odrzuci? ALE S? TO KWESTIE DRUGORZ?DNE. ?eglarze ?ródl?dowi zostali uwolnieni z "troskliwej opieki" Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. Chwa?a tym którzy wojowali, wdzi?czno?? tym, którzy ich popierali. W?odzimierz Ring i Andrzej Kap?an - ?o?nierze pierwszej linii bitw sejmowej i senackiej melduj?: W ci?gu najbli?szych dwóch tygodni Sem powróci po raz ostatni do k?opotów "braci mniejszych". Na tym posiedzeniu pos?owie mog?: 1. albo przeg?osowa? poprawki senatu na TAK i wtedy sa rejstry tylko dla jednostek motorowych od 20 kW silnika i a przeglady przy dobrowolnej rejestracji sa BEZP?ATNE albo 2. rejstracji podlegaja wszystkie jednostki od 12 m d?ugo?ci i od15 kW silnika a dobrowolne przegl?dy sa p?atne. Bezwzgl?dn?_ wi?kszo?ci? (tzn. g?osy wstrzymuj?ce si? liczone s? jako g?osy za przyj?ciem poprawek). Wi?kszo?? kwalifikowana (2/3 pos?ów) niezb?dna b?dzie dla odrzucenia ewent. veta Prezydenta RP. Marsza?kowi Borusewiczowi, wszystkim senatorom, a zw?aszcza Pani Arciszewskiej Mielewczyk, Panom Rockiemu i Laseckiemu szczególne podziekowana ?eglarzy ?ródl?dowych i starego Don Jorge "
  2007-05-07    Iza  
Odprawa
   Dnia 11 maja w pi?tek o godz.18.00 zapraszam dru?ynowych i bosmana na odpraw? na HOW. Obecno?? obowi?zkowa.
  2007-05-07    Tomek  
AKCJA KRWIODAWSTWA
   Hufiec Wroc?aw informuje o organizowanym we Wroc?awiu "Dni krwiodawstwa". 11-12 maja 2007 r., w PCK przy ul. Czerwonego Krzy?a. Je?eli chcesz i mo?esz odda? krew - przy??cz si?. Je?eli nie - przeka? cho? t? informacj? dalej. Je?eli si? zdecydujesz prze?lij mi na Emila (kamyk114@interia.pl) lub gg 2743219 imi? i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Koordynator zadzwoni do Ciebie i umówi dok?adny termin donacji. Dzi?kuj? za pomoc - dh.Agnieszka Kamieniecka, "Kamyk"
  2007-04-23    Iza  
Odprawa
   Odprawa dru?ynowych i bosmana w pi?tek 27.IV. o godz.18.00. Oczywi?cie na Rancho. Obecno?? obowi?zkowa!
  2007-04-19    Iza  
Szkolenie BHP
   Zmiana godziny! Przesuni?te na godzin? 12.00 !! Obecno?? osób wymienionych przez Dh.Tomka obowi?zkowa!
  2007-04-19    Tomek  
Szkolenie BHP
   W sobote 21.04. o godz.11:00 odb?dzie sie szkolenie BHP [ dla wszystkich ] a w szczególno?ci dla dru?ynowych;bosmanów o?rodka , dru?yn i ?odzi. Chyba nie musz? pisa?,?e ich obecno?? obowi?zkowa !!!
  2007-04-05    Tomek  
Wystawa PANORAMA ODRY
   Szanowni Pa?stwo.Wszystkich, którym bliska jest Odra, serdecznie zapraszamy do udzia?u w warsztatach! które odb?d? si? 21 i 22 kwietnia w Domu Edyty Stein. Wynikiem warsztatów ma by? stworzenie nowych elementów wystawy ODER PANORAMA / PANORAMA ODRY, która b?dzie pokazywana od 26 maja do 7 lipca 2007 r. w Browarze Mieszcza?skim. Organizatorem projektu jest Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odr?, Katedra Historii Europy Wschodniej, prof. dr Karl Schlögel. Kontakt: Wioletta Musekamp wioletta.musekamp@web.de Tel. 0049 335 283 90 71
  2007-03-30    Kosik  
?wi?ta
   
  2007-03-22    Iza  
Odprawa
   W najbli?sz? sobot? tj.24.III o godz.16.00 zapraszam na odpraw? dru?ynowych i bosmana. Ze wzgl?du na ró?norodno?? wa?nych problemów licz? na niezawodne przybycie.
  2007-02-22    Tomek  
Dzie? My?li Braterskiej
   „Poszerzajmy kr?g ludzi zaprzyja?nionych – i nam, i im b?dzie ?atwiej ?y?” - hm. Stefan Mirowski Styl ?ycia Z okazji Dnia My?li Braterskiej wszystkim harcerzom i skautom ?yczymy wielu niezapomnianych prze?y? w gronie przyjació? na szlakach skautowej i harcerskiej przygody Komenda Chor?gwi Dolnosl?skiej ZHP
  2007-02-14    Iza  
Odprawa
   Przypominam o odprawie dru?ynowych dnia 16.II.br. o godzinie 18.00, oczywi?cie na Rancho. Obecno?? obowi?zkowa. Bosmana te?.
  2007-02-05    Kosik  
Zmar? Marek Horbacewicz
   Zmar? Marek Horbacewicz - pogrzeb odb?dzie si? w piatek 9.02.2007r. na cmentarzu Grabiszy?skim.
  2007-01-09    Iza  
Odprawa
   Dnia 12 stycznia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Obecno?? obowi?zkowa.
  2006-12-10    Iza  
1% dla Rancha
   Przypominam wszystkim o 1% z dochodu 2006 dla HOW Rancho. Obowi?zuj? takie same zasady jak w roku ubieg?ym. Wa?na jest tre?? przekazanej dotacji np.dla HOW Rancho,dru?yna nr.XXX, lub nazw? dru?yny. Dowody wp?aty b?dzie mo?na pobra? z Rancha.
  2006-12-10    Iza  
WIGILIA
   Dnia 16 grudnia o godz.17.00 odb?dzie si? spotkanie wigilijne na które serdecznie zapraszam. 17 grudnia o godz.16.00 w ko?ciele Garnizonowym odb?d? si? uroczysto?ci przekazania Betlejemskiego ?wiate?ka Pokoju.Licz? na du?y udzia? cz?onków Rancha. Dnia 18 grudnia o godz.18.00 odb?dzie si? spotkanie wigilijne dla dru?ynowych w Komendzie Hufca Stare Miasto. W imieniu Komendanta Hufca serdecznie zapraszam.
  2006-11-29    Iza  
Odprawa
   Dnia 1 grudnia br. o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Obecno?? obowi?zkowa.
  2006-11-09    Iza  
Zako?czenie sezonu
   Zako?czenie sezonu w niedziel? 12.11 o godz.15.00. Zapraszam wszystkich Rancherów najlepiej w pe?nym umundurowaniu. Po apelu przwidujemu ma?e spotkanie towarzyskie przy ognisku razem z ciachem i kie?bach?!
  2006-11-02    Iza  
ZMIANA!!!
   W zwi?zku z wcze?niejszym przyj?ciem zimy przesuwamy apel ko?cz?cy sezon ?eglarski o tydzie?. Szczegó?y podamy na pi?tkowej odprawie. Odprawa ju? jutro tj.3listopada o godz.18.00 obecno?? obowi?zkowa.
  2006-10-31    Iza  
Zako?czenie sezonu & odprawa
   W dniu 4 listopada(sobota)o godzinie 11.00 odb?dzie si? apel ko?cz?cy sezon 2006. Zapraszam wszystkich Rancherów w umundurowaniu. Natomiast w pi?tek 3 listopada o godz.18.00 zwo?uj? odpraw? dru?ynowych-obecno?? obowi?zkowa(krótko i tre?ciwie).
  2006-10-23    Tomek  
Zaproszenie na zamkni?cie sezonu do STANICY
   Harcerski O?rodek Wodny STANICA zaprasza dnia 29.10.br [niedziela] na godz.12:00-14:30 na Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2006 po?aczone z chrzetem nowej jednostki dwumasztowej.
  2006-10-12    Kosik  
Okr?gowe zako?czenie sezonu
   Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski i Klub ?eglarski "Wyspy Zaczarowane" przy fundacji Hobbit serdecznie zapraszaj? 21 pa?dziernika 2006 roku na Uroczyste Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2006 Program: 1030-1500 Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry oraz Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? Miejsce: Zalew Osobowice 1630 - Uroczyste Opuszczenie Bandery ( og?oszenie wyników regat ) 1730 - Wieczór ?eglarsko - szantowy miejsce: Przysta? K? "Wyspy Zaczarowane" przy fundacji Hobbit. Kozanów, ul. Po?bina 1 Za zarz?d Sekretarz WrOZ? Rafa? Staniec
  2006-10-04    Kosik  
Zmar? Eryk Forysiak
    W dniu 02.10.2006 zmar? nasz kolega Eryk Forysiak.Pogrzeb odb?dzie sie w sobote 07.10.2006 o godz.14:00 na cmentarzu przy ul. Sm?tnej na Sepolnie.
  2006-09-28    Tomek  
Harcerski Start -zmiana terminu
    Uwaga! Uwaga! Z powodów technicznych, a tak?e nik?ego zainteresowania ?rodowisk zostaje przesuni?ty termin Harcerskiego Startu na 14-15 pa?dziernika 2006r. Prosz? bardzo o wi?ksze zainteresowanie tym przedsi?wzi?ciem. [Komendant Hufca hm.Krzysztof Ko?odziejczyk]
  2006-09-25    Tomek  
Harcerski Start
   Harcerski Szczep 11 zaprasza na Hufcowy Start Podstawowe informacje Zapraszamy wszystkie ch?tne ?rodowiska do uczestnictwa w harcerskim starcie naszego hufca. A oto podstawowe informacje na ten temat: termin: 30 wrze?nia - 1 pa?dziernika 2006, miejsce: HOW Rancho, wpisowe: 20 z?, wpisowe obejmuje: nocleg, obiad i jedno ?niadanie, materia?y programowe, plakietk? pami?tkow? wp?aty: prosz? o wp?aty na konto hufca lub bezpo?rednio w komendzie zg?oszenia: prosz? o zg?aszanie ?rodowisk do dnia 27. wrze?nia 2006 Konto hufca: 98 2030 0045 1110 0000 0035 5980 Program Cele integracja ?rodowisk hufca, wspólne rozpocz?cie roku harcerskiego przybli?enie harcerzom i harcerkom bohaterów hufca promocja w ?rodowiskach hufca programów centralnych: ?Jeden ?wiat, jedno przyrzeczenie? oraz ?Mam szczer? wol?....? realizacja zadania ?Jeden ?wiat, jedno przyrzeczenie? zach?cenie dru?ynowych do realizacji kampanii ?Bohater? propagowanie dzia?alno?ci Wspólnoty Dru?yn Grunwaldzkich PROGRAM w zak?adce FORUM
  2006-09-18    Iza  
Odprawa
   Odprawa odb?dzie si? dnia 22wrze?nia o godz.18.00 na Rancho. Obecno?? obowi?zkowa!
  2006-09-06    Iza  

   Witam wszystkich RANCHERÓW po letnim wypoczynku,wszystkim,którzy rozpoczynaj? edukacj? lub j? kontynu?uj? ?ycz? wytrwa?o?ci i dobrych wyników.Nadszed? czas na g??bokie zastanowienie si? nad dalsz? prac? w dru?ynach i w O?rodku.Licz? na Wasz entuzjazm i zapa? i zapraszam do wsó?pracy na Rancho.
  2006-08-18    Tomek  
Regaty o puchar"Kpt.Karmeny Sta?kowskiej"
   ZAPROSZENIE. ZAWIADOMIENIE O REGATACHCH 1.Organizator : Klub ?eglarski „THOR” – AWF Wroc?aw 2.Ranga : Otwarte regaty o puchar „Kapitan Karmeny Sta?kowskiej” 3.Miejsce : Przysta? ?eglarska AWF Wroc?aw w Olejnicy – Jezioro Górsko 4.Klasa regatowa : regaty zostan? przeprowadzone na jachtach typu ZEFIR, które zapewnia organizator 5.Data zawodów: 2-3 wrzesie? 2006 roku, uroczyste rozpocz?cie o godz. 1100 przy Przystani ?eglarskiej AWF 6.Zawody zostan? przeprowadzone wed?ug Mi?dzynarodowych Przepisów Regatowych ISAF 1997-2000 7.Liczebno?? : za?ogi 3- osobowe 8.Op?ata startowa : 30z? od za?ogi
  2006-08-08    Kosik  
Powrót Rancherz?tek
   Powrót II turnusu jest przewidziany na 11.08 (Pi?tek) ok. godz. 16 na parking przy Urz?dzie Marsza?kowskim
  2006-08-06    Tomek  
Powrót sprzetu
   Wszystkich, kto "?yw" goraco prosze o pomoc w roz?adunku poracajacego sprz?tu we wtorek, ?rode i czwartek ok.godz.16:30
  2006-07-13    Kosik  
Wyjazd 2 Turnusu ( Rancherz?tka)
   Wyjazd Rancherz?tek do Krzeczkowa przewidziany jest na 23.07 godz. 8:00 z parkingu przy Urz?dzie Marsza?kowskim
  2006-07-13    Kosik  
Powrót I turnusu
   Powrót I turnusu jest przewidziany na 23.07 (Niedziela) mi?dzy godzinami 16-17 na parking przy Urz?dzie Marsza?kowskim
  2006-07-11    Kosik  
Uwa?ajcie na siebie
   
  2006-07-07    Tomek  
Pozdrowienia z Krzeczkowa
   Gorace [ bez przesady ] pozdrowienia dla wszystkich Rancherów pozostaj?cych w upalnym Wroc?awiu przesy?aj? : uczestnicy i kadra I turnusu obozu z Krzeczkowa. P.S. Ale jaja internet w lesie , niez?y bajer co !
  2006-06-22    Iza  
Wyjazd na I turnus do Krzeczkowa!!
   Wyjazd:3 lipca o godz 10.00. Autokar podstawiony na parking mi?dzy ulic? Mazowieck? a S?owackiego pod Urz?dem Marsza?kowskiem. Nale?y przynie?? ze sob? wp?at? za obóz!!!
  2006-06-06    Iza  
odprawa
   Dnia 9.06 br. o godz.18.oo odb?dzie si? odprawa dru?ynowych.bardzo prosz? o przyniesienie kart kwalifikacyjnych na obóz. Poza omawianymi sprawami bie??cymi,zako?czymy rekrutacj? na 1 turnus.obecno?? obowi?zkowa.
  2006-06-03    Iza  
terminarz na czerwiec
   Zarz?dzam do bezwzgl?dnego przestrzegania| 1.P?ywania po Odrze mog? odbywa? si? jedynie za zgod? KW? i w obecno?ci intruktora na Rancho. 1.Do dnia najbli?szych regat nale?y bezwzgl?dnie usun?? usterki z jednostek p?ywaj?cych. O dopuszczeniu ?odzi do regat decyduje KW? DH.TOMEK GIL. 3.Po regatach ca?y sprz?t wychodzi z wody.Przygotowanie do przewiezienia do Krzeczkowa. Sprz?t musi by? czysty,zadbany,sprawny i skompletowany osprz?t ??cznie z zapasem elementów drobnych/szekle,?ci?gacze,linki,czerpaki/. Za realizac? tego punktu odpowiedzialni s? dru?ynowi.opiekunowie ?ódek oraz bosmani. 4.Termin przewozu sprz?tu do Krzeczkowa ustalam na dzie? 26 czerwca br. Szczegó?y za?adunku sprz?tu podam w terminie pó?niejszym.
  2006-05-31    Iza  
karty obozowe
   Ze wzgl?du na bardzo du?e zainteresowanie akcj? letni? w Krzeczkowie prosz? o zwrot kart kwalifikacyjnych na I turnus do dnia 4.06.06 w god,15-19 lub potwierdzenie pobytu na obozie.
  2006-05-31    Tomek  
Regaty o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego
   III Regaty o Puchar Marsza?ka Województwa Dolno?l?skiego 17 czerwca - szczegó?y w FORUM
  2006-05-04    Tomek  
Ponownie o kursach kierowników i wychowawców placówek wypoczynku.
   Oprócz podanych wcze?niej terminów, s? nowe. Warto zagl?dno? [ menu SZKOLENIA]
  2006-04-29    Iza  
rozpocz?cie sezonu 2006
   Dnia 6 maja 2006 o godz.18.oo odb?dzie si? apel rozpoczynaj?cy sezon ?eglarski naszego o?rodka.Serdecznia zapraszam wszystie dru?yny oraz kadr? instruktorsk? i przyjació?.We w?asnym gronie wida? najsympatyczniej. Z okazji regat 5.05.06 ?ycz? za?ogom startuj?cym dobrej zabawy oraz sukcesów.Trzymam kciuki i odkurzam pó?k? na puchar.Izabela ?urowska
  2006-04-29    Tomek  
Harcerze - ?eglarze w programie telewizyjnym
   Ju? dzi? (sobota, 29 kwietnia) o godzinie 10.55 w TVP 1 wyemitowany zostanie kolejny odcinek programu „89 Plus”, w którym wyst?pi? mi?dzy innymi harcerze – ?eglarze z Hufca ZHP Warszawa Praga Pó?noc. Motywem przewodnim tego odcinka b?dzie droga, czyli ukazanie ró?nych form w?drowania. Niestety ostatnio program wyemitowano o innej godzinie, ni? to by?o napisane w gazetach, wi?c apelujemy o czujno?? przy odbiornikach. Po obejrzeniu programu zapraszamy do dyskusji na forum. phm. Agnieszka Drogosz rzecznik prasowy ZHP
  2006-04-22    Tomek  
Zaproszenie na Otwarcie Sezonu do HOW Stanica
   HOW "Stanica" ma zaszczyt zaprosi? na uroczyste Rozpocz?cie Sezonu ?eglarskiego 2006. Impreza odb?dzie si? dnia 23 kwietnia 2006 r. na terenie O?rodka (ul. Ko?uchowska 13 ) w godzinach 12oo ? 15oo. W programie: - apel, - regaty, - nauka ta?ców szkockich i irlandzkich, - rozgrywki sportowe - ognisko. Z harcerskim pozdrowieniem, Adam Dacko, KW?
  2006-04-17    Iza  
ODPRAWA
   PRZYPOMINAM,?e w dniu jutrzejszym tj.18 kwietnia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Obecno?? obowi?zkowa!!
  2006-04-12    Tomek  
Kursy kierowników i wychowawców placówek wypoczynku.
   Dla przypomnienia - w zak?adce "SZKOLENIA" podane sa juz terminy kursów.
  2006-03-21    Kosik  
Terminy obozów
   W zak?adce "Wypoczynek" podane s? terminy obozów na rok 2006.